Wolno działajacy komp + Log

Od pewnego czasu strasznie przymula mi komp, ogolnie problemy z wirusami byly caly czas wiec może w tym tkwi problem - prosze o sprawdzenia tego loga

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:38:30 AM, on 6/14/2009

Platform: Windows 2003 SP2 (WinNT 5.02.3790)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.3790.1830)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files (x86)\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files (x86)\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\WINDOWS\ALCFDRTM.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_64server.exe

C:\Program Files (x86)\Autodesk\3ds Max 9\mentalray\satellite\raysat_3dsmax9_32server.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files (x86)\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL (file missing)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files (x86)\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files (x86)\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Google Desktop Search] “C:\Program Files (x86)\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe” /startup

O4 - HKLM…\Run: [PWRISOVM.EXE] “C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE”

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [bootSkin Startup Jobs] “C:\Program Files (x86)\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe” /StartupJobs

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Nowe Gadu-Gadu] “C:\Program Files (x86)\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files (x86)\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘LOCAL SERVICE’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘NETWORK SERVICE’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 4177259906

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2saag.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative Service (dmadmin) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe (file missing)

O23 - Service: Event Log (Eventlog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\services.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HTTP SSL (HTTPFilter) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\imapi.exe (file missing)

O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2009 64-bit 64-bit (mi-raysat_3dsMax2009_64) - Unknown owner - C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_64server.exe

O23 - Service: mental ray 3.5 Satellite (32-bit) (mi-raysat_3dsmax9_32) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Autodesk\3ds Max 9\mentalray\satellite\raysat_3dsmax9_32server.exe

O23 - Service: Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Net Logon (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NT LM Security Support Provider (NtLmSsp) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Plug and Play (PlugPlay) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\services.exe (file missing)

O23 - Service: IPSEC Services (PolicyAgent) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Protected Storage (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Remote Desktop Help Session Manager (RDSessMgr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe (file missing)

O23 - Service: Security Accounts Manager (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Virtual Disk Service (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Volume Shadow Copy (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: WMI Performance Adapter (WmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe (file missing)

End of file - 9376 bytes

:arrow: Sfiksuj w HijackThis

Pobierasz ComboFix , ale nie uruchamiasz go . Tworzysz dokument tekstowy o nazwie CFScript. Zapisujesz w nim

.

Zapisujesz go obok ComboFix’a . Przeciągasz CFScript na ikonke ComboFix i upuszczasz . Ma się rozpocząć usuwanie . (Tak jak na rysunku)

CFScript-8a-4.gif

Daj log z usuwania

z jakis powodow nie dziala program - combofix, pisze cos o braku kompatybilnosci czy problem moze byc w 64 bitowej wersji windows??

Combofix nie uruchomi się na Windows 2003 (system serwerowy), do tego 64-bitowym.

czyli co moge zrobic w takim wypadku??

:arrow: Pobierz The Avenger

Skopiuj do niego :

Kliknik The%20Avenger.JPG

program nie dziala

“unsuported version of windows”

Dodane 14.06.2009 (N) 22:00

wczoraj wszystko dzialalo jesz ok, ale dzis komp ma probemy z przelaczenim piosenek w winampie i bardzo dlugo sie odpala