Wolny internet, logi


(Bambosz107) #1

Proszę o sprawdzenie logów w związku z wolnym internetem:

http://wklej.eu/index.php?id=aaf6095188


(Piotrek V100) #2

Logi wklejasz tutaj:

http://wklej.org/

Podaj jeszcze loga z HijackThis.


(Leon$) #3

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki

b57f17008275c957m.jpg

powstanie plik o takiej ikonie

062aec4c9b51c033m.jpg

w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart

Log wygląda na czysty

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i ... 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport

:slight_smile:


(Bambosz107) #4

http://wklej.eu/index.php?id=7e165d49d5 hijack :slight_smile:


(Piotrek V100) #5

Link nie działa.


(Bambosz107) #6

to wina serwera


(Piotrek V100) #7

No to wklej na http://www.wklej.org.


(Bambosz107) #8

Nic z tego, nie wchodzi mi w ogóle.

-- Dodane 08.05.2009 (Pt) 21:03 --

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:09:25, on 2009-05-08

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

C:\program files\powerstrip\pstrip.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razertra.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerofa.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Bartek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.406\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - D:\Program Files\Free Download Manager\iefdm2.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [DeathAdder] C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

O4 - HKLM..\Run: [PowerStrip] c:\program files\powerstrip\pstrip.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz plik wideo we Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDow ... eqlab3.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{937B521D-6864-4829-A8C9-3BD28E541EC3}: NameServer = 217.70.48.6,217.70.48.20

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - (no file)

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1c9a5ac6ddb3dd4) (gupdate1c9a5ac6ddb3dd4) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (file missing)

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

sory że tutaj to dałem ale wklej.eu i wklej.org nie chcą mi wchodzić


(Piotrek V100) #9
O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - (no file)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{937B521D-6864-4829-A8C9-3BD28E541EC3}: NameServer = 217.70.48.6,217.70.48.20

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDow ... eqlab3.cab

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz plik wideo we Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

Sfixować.

Sciągnij program MalwareBytes AntiMalware:

http://storage.dobreprogramy.pl/bezpieczenstwo/mbam(dobreprogramy.pl).exe

Przeskanuj nim kompa a następnie wywal to co znalazł.

Zastosuj się do porad wymienionych przez Leon$


(deFco247) #10

Bambosz107 , nie fiksuj tego co podał TOP15.

TOP15 , niemal wszystkie wpisy, które chciałeś sfiksować są prawidłowe. Jak nie znasz się na logach, to się za nie bierz. :twisted:

Bambosz107 ,

Fix w HiJackThis: ( Do a system scan only ->zaznaczasz pola przy podanych niżej wpisach->dajesz Fix checked )

Na logi jeszcze jest wklejto.pl


(Piotrek V100) #11

To podałem !

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - (no file)

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

Te usługi to antuwirus !

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

A to od googla nieszkodliwe ...

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1c9a5ac6ddb3dd4) (gupdate1c9a5ac6ddb3dd4) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (file missing)

Więc chyba niedokońca masz racje ...


(deFco247) #12

Napisałem, że niemal wszystkie.

Tyle, że te usługi są śmieciami, bo brakuje plików, które je uruchamiają.

To też jest śmieć, bo pliku brakuje.

Poza szkodnikami, zwykle usuwamy też różnego rodzaju śmieci.


(Bambosz107) #13

ale jak to sfixować?


(deFco247) #14

Sfiksuj to co podałem cztery posty wyżej, instrukcję też napisałem.


(Piotrek V100) #15

SCAN>ZAZNACZ TO CO CIĘ INTERESUJE>FIX CHECKED.

A po co komu te extra buttony i menu itemy jakieś ? :evil:


(Bambosz107) #16

Rzeczywiście, przeoczyłem ją. A co do tego co podałeś, to są pliki Avasta i nie bede ich fixować.


(deFco247) #17

Sam użytkownik wybiera to czego potrzebuje. [-X

Nie usuwamy rzeczy, które nam wydają się być śmieciami, usuwamy to co jest szkodliwe.

Te serwisy są nieprawidłowe, ze względu na brak plików, które za nie odpowiadają. Musiałbyś naprawić instalację Avasta, aby to nie było problemem.


(Bambosz107) #18

Dobra, dzięki za pomoc, jak coś to jeszcze z malwarebytes wkleje wynik skanu.


(Leon$) #19

Te usługi to antuwirus !

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

A to od googla nieszkodliwe ...

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1c9a5ac6ddb3dd4) (gupdate1c9a5ac6ddb3dd4) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (file missing)

po pierwsze - tych usług i tak nie usuniecie bo się to robi inaczej

po drugie - usługi antywirów bardzo często mają dopisek

najczęściej to błąd HijackThisa

:slight_smile:


(deFco247) #20

Mnie się zdaje, że błędy HJT co do usług antywirusów mogą wynikać z przełączników.

Oczywiście to tylko moje przypuszczenie... :wink:

Usługi się usuwa:

w wierszu poleceń.