Wolny internet(od niedawna)


(i'm_nobody) #1

Od paru dni internet chodzi mi starsznie wolno(strony nie otwierają sie do końca,zdjęcia,obrazki itp. nie chcą się załadować,filmy również,muzyka nie chce się pobrać itd.etc.).Czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna i jak ten problem rozwiązać?

Dodam,że mam sieć bezprzewodową(blueconnect).


(huber2t) #2

Daj log z Hijackthis


(Maciej Szankin) #3
  1. Sprawdź, czy jakiś torrent czy p2p nie ma startup'a z systemem. Powinienieś to zauważyć, ale tak na wszelki wypadek piszę.

  2. Spytaj się osób obok Ciebie o tym samym dostawcy internetu czy też im działa wolniej.

  3. Jeśli nic nie wiadomo, dobrze aby wpadł ktoś z laptopem i go sprawdził.

  4. Logi.


(i'm_nobody) #4

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:34:24, on 2008-05-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations\avp.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Program Files\Common Files\GtFlashSwitch\GtFlashSwitch.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\NetworkAgent\klnagent.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\Docmgr\bin\WavXDocMgr.exe

C:\Program Files\Wave Systems Corp\SecureUpgrade.exe

C:\WINDOWS\system32\KADxMain.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations\avp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe

C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\Program Files\ERA\GlobeTrotter Connect\GlobeTrotter Connect.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\StacSV.exe

C:\Program Files\Wave Systems Corp\Trusted Drive Manager\TdmService.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

C:\DOCUME~1\MEXP~1\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla HiJackThis[1].zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://www1.euro.dell.com/content/defau ... l=pl&s=bsd

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

O4 - HKLM..\Run: [WavXMgr] C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\Docmgr\bin\WavXDocMgr.exe

O4 - HKLM..\Run: [secureUpgrade] C:\Program Files\Wave Systems Corp\SecureUpgrade.exe

O4 - HKLM..\Run: [KADxMain] C:\WINDOWS\system32\KADxMain.exe

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PDVDDXSrv] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

O4 - Global Startup: GlobeTrotter Connect.lnk = C:\Program Files\ERA\GlobeTrotter Connect\GlobeTrotter Connect.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Plugin Control) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net ... plugin.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows ... 2501926008

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0FO\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: gemsafe - C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries\BIN\WLEventNotify.dll

O23 - Service: Broadcom ASF IP and SMBIOS Mailbox Monitor (ASFIPmon) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations\avp.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: GtFlashSwitch - OptionNV - C:\Program Files\Common Files\GtFlashSwitch\GtFlashSwitch.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Kaspersky Network Agent (klnagent) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\NetworkAgent\klnagent.exe

O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SecureStorageService - Wave Systems Corp. - C:\Program Files\Wave Systems Corp\Secure Storage Manager\SecureStorageService.exe

O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - SigmaTel, Inc. - C:\WINDOWS\system32\StacSV.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: NTRU TSS v1.2.1.25 TCS (tcsd_win32.exe) - Unknown owner - C:\Program Files\NTRU Cryptosystems\NTRU TCG Software Stack\bin\tcsd_win32.exe

O23 - Service: TdmService - Wave Systems Corp. - C:\Program Files\Wave Systems Corp\Trusted Drive Manager\TdmService.exe

O23 - Service: WaveEnrollmentService - Wave Systems Corp. - C:\Program Files\Wave Systems Corp\Authentication Manager\WaveEnrollmentService.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - RealVNC Ltd. - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

--

End of file - 11067 bytes


(huber2t) #5

W logu czysto


(i'm_nobody) #6

Sharapova - Dzięki za chęci,ale to nie to..

Jakieś inne pomysły?