Wolny internet

witam mam problem z tym że wolno działa mi net, zrobiłem logi hijackThis jednak ja z nich dużo nie umiem wyczytać, więc mam prośbę aby ktoś sprawdził czy jest jakiś wirus

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:01:46, on 2007-01-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\savedump.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

D:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TSVNCache.exe

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\TELES\ISDN Tools\tisdnmon.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe

D:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\TELES\ISDN Tools\cwd.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Creative\MediaSource5\MtdAcqu.exe

D:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\eMule\emule.exe

D:\Documents and Settings\a\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [TISDNMonitor] D:\Program Files\TELES\ISDN Tools\tisdnmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] D:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MtdAcqu] "D:\Program Files\Creative\MediaSource5\MtdAcqu.exe" /s

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = D:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: D:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_30.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/makler/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5EF3BC66-FDE0-497A-9AF7-6FFCE5352BDF}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "D:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - D:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

W menadżerze windows w proseach nie widziałem nic niepokojącego oprócz tego że jest 5 procesów svchost.exe

z góry thx i pozdrawiam

Log czysty.

Czy od dawna tak się dzieje?

Może przekroczyłeś limit pobierania danych?

Najlepiej skontaktuj się w tej sprawie z prowiderem.

Jest to normalne i każdy tak ma, nawet ja. 8)

Tak miałem podobny problem… Zmień przęglądarke i przeskanuj kompa czymś dobrym np Kaspersky(online) oraz ściągnij cos do usuwania syfu w kompie ja polecam :TuneUp,AdAware :stuck_out_tongue: