Wolny internet

od kilku dni … internet mi bardzo slabo chodzi … Czasami chodzil wolno ale teraz to juz do przesady … Od czasu jak zrobilam laptopa bez kabla … … laptop chodui jak burza ale ten stacjonarny … niestety nie … Wyslaam loga … prosze o sprawdzenie …

Daj log HJT - viewtopic.php?f=16&t=36654

wklej.org wspiera utf-8!

wszystko co potrzebujesz w zasiegu myszki!

* Home

* Obraz

* Upload

* Cytaty

wklej org

Ostatnie 10

* noname

@ 16:03:47

* noname

@ 16:03:33

* cos2

@ 16:00:17

* cos1

@ 15:59:07

* sylwia

@ 15:58:21

* rhythmbox

@ 15:50:55

* gmail.sh

@ 15:49:30

* pogodynka

@ 15:48:00

* matura 1

@ 15:47:14

* nvidia_tem

@ 15:47:13

Name

Test

Ściągnij

ściągnij!

Tekst

tekst

Syntax

Plain Text

Tabwidth

0

Data

Mon, 31 Dec 2007 05:09:18 -0800

 1. Logfile of HijackThis v1.99.1

 2. Scan saved at 14:01:27, on 2007-12-31

 3. Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

 4. MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

 5. Running processes:

 6. C:\WINDOWS\System32\smss.exe

 7. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

 8. C:\WINDOWS\system32\services.exe

 9. C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

 10. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

 11. C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

 12. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

 13. C:\WINDOWS\Explorer.EXE

 14. C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

 15. C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

 16. C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

 17. C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

 18. C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

 19. C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

 20. C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe

 21. C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe

 22. C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

 23. C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

 24. C:\Program Files\Wapster\WapSter AQQ\AQQ.exe

 25. C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

 26. C:\Program Files\Netscape\Navigator 9\navigator.exe

 27. C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE

 28. C:\Program Files\Adobe\Photoshop 6.0.1 CE\Photoshp.exe

 29. C:\Program Files\Common Files\Adobe\Web\AOM.exe

 30. C:\Documents and Settings\Paweł\Moje dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe

 31. R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://monczkin.webpark.pl/#

 32. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

 33. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

 34. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

 35. R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

 36. R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

 37. F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,c:\program files\g data internetsecurity\avkkid\avkcks.exe

 38. O2 - BHO: G DATA WebFilter Class - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll

 39. O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

 40. O2 - BHO: SafeIE Utility - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\System32\safeie.dll

 41. O2 - BHO: Google Gears Helper - {E0FEFE40-FBF9-42AE-BA58-794CA7E3FB53} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.1.47.0\gears.dll

 42. O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll

 43. O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

 44. O4 - HKLM…\Run: [GDFirewallTray] C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe

 45. O4 - HKLM…\Run: [AVKTray] “C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe”

 46. O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

 47. O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

 48. O4 - Global Startup: G DATA Firewall Tray.lnk = ?

 49. O8 - Extra context menu item: &Download all by WellGet - C:\Program Files\WellGet\nxall.htm

 50. O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko za pomocą WellGeta - C:\Program Files\WellGet\nxall.htm

 51. O8 - Extra context menu item: Download by &WellGet - C:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm

 52. O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

 53. O8 - Extra context menu item: Sothink SWF Catcher - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

 54. O8 - Extra context menu item: Ściągnij za pomocą &WellGeta - C:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm

 55. O9 - Extra button: (no name) - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.1.47.0\gears.dll

 56. O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &Google Gears Settings - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.1.47.0\gears.dll

 57. O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - C:\Program Files\WellGet\WellGet.exe

 58. O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

 59. O9 - Extra button: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

 60. O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

 61. O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

 62. O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

 63. O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

 64. O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{D71A4E27-0334-4076-97DD-55158CEA350E}: NameServer = 82.143.174.66,82.143.143.11

 65. O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

 66. O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

 67. O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

 68. O23 - Service: G DATA AntiVirus Proxy (AVKProxy) - G DATA Software AG - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

 69. O23 - Service: G DATA Scheduler (AVKService) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

 70. O23 - Service: Strażnik AntiVirus (AVKWCtl) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

 71. O23 - Service: G DATA Personal Firewall (GDFwSvc) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

Wklej.org nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone dane.

© 2006-2007 wklej.org Design by: styleshout | Valid XHTML | CSS Home | powered by gnopaste v0.5.5

W dniu 05.05.2008 , o godzinie 18:13 został dopisany post przez sylwik

wklej.org wspiera utf-8!

wszystko co potrzebujesz w zasiegu myszki!

* Home

* Obraz

* Upload

* Cytaty

wklej org

Ostatnie 10

* sylwia

@ 16:12:12

* ibanez88

@ 16:08:37

* cos3

@ 16:05:08

* noname

@ 16:03:47

* noname

@ 16:03:33

* cos2

@ 16:00:17

* cos1

@ 15:59:07

* sylwia

@ 15:58:21

* rhythmbox

@ 15:50:55

* gmail.sh

@ 15:49:30

Name

sylwia

Ściągnij

ściągnij!

Tekst

tekst

Syntax

Plain Text

Tabwidth

0

Data

Mon, 05 May 2008 09:12:12 -0700

 1. StartupList report, 05.05.2008, 17:09:08

 2. StartupList version: 1.52.2

 3. Started from : C:\Dokumente und Einstellungen\sylwik\Desktop\HijackThis.EXE

 4. Detected: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

 5. Detected: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 6. * Using default options

 7. ==================================================

 8. Running processes:

 9. C:\WINDOWS\System32\smss.exe

 10. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

 11. C:\WINDOWS\system32\services.exe

 12. C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

 13. C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

 14. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

 15. C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

 16. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

 17. C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

 18. C:\Programme\a-squared Free\a2service.exe

 19. C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

 20. C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

 21. C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

 22. C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

 23. C:\Programme\Gemeinsame Dateien\LightScribe\LSSrvc.exe

 24. C:\WINDOWS\system32\lxctcoms.exe

 25. C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

 26. C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

 27. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

 28. C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

 29. C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

 30. C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

 31. C:\WINDOWS\explorer.exe

 32. C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

 33. C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

 34. C:\Programme\Logitech\Video\LogiTray.exe

 35. C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

 36. C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

 37. C:\Programme\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

 38. C:\Programme\Lexmark 5400 Series\ezprint.exe

 39. C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

 40. C:\Programme\Logitech\Video\FxSvr2.exe

 41. C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

 42. C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

 43. C:\Programme\Mozilla Firefox 3 Beta 5\firefox.exe

 44. C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe

 45. C:\Programme\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

 46. C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

 47. C:\Dokumente und Einstellungen\sylwik\Desktop\HijackThis.exe


 48. Listing of startup folders:

 49. Shell folders Common Startup:

 50. [C]

 51. Adobe Reader - Schnellstart.lnk = C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

 52. Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe


 53. Checking Windows NT UserInit:

 54. [HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

 55. UserInit = C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,


 56. Autorun entries from Registry:

 57. HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

 58. Verknüpfung mit der High Definition Audio-Eigenschaftenseite = HDAShCut.exe

 59. ATICCC = “C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe” runtime -Delay

 60. Muscbrigade = c:\Musicbrigade\Musicbrigade.exe check

 61. LVCOMSX = C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

 62. LogitechVideoRepair = C:\Programme\Logitech\Video\ISStart.exe

 63. LogitechVideoTray = C:\Programme\Logitech\Video\LogiTray.exe

 64. avgnt = “C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe” /min

 65. RTHDCPL = RTHDCPL.EXE

 66. Alcmtr = ALCMTR.EXE

 67. WireLessMouse = C:\Programme\OM 809 Mouse Driver\StartAutorun.exe MouseDrv.exe

 68. PCSuiteTrayApplication = C:\Programme\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

 69. SunJavaUpdateSched = “C:\Programme\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe”

 70. BearFlix = “C:\Programme\BearFlix\BearFlix.exe” /pause

 71. (Default) =

 72. WinampAgent = C:\Programme\Winamp\winampa.exe

 73. NeroFilterCheck = C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

 74. lxctmon.exe = “C:\Programme\Lexmark 5400 Series\lxctmon.exe”

 75. Lexmark 5400 Series Fax Server = “C:\Programme\Lexmark 5400 Series\fm3032.exe” /s

 76. EzPrint = “C:\Programme\Lexmark 5400 Series\ezprint.exe”


 77. Autorun entries from Registry:

 78. HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

 79. LogitechSoftwareUpdate = C:\Programme\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

 80. msnmsgr = “C:\Programme\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe” /background

 81. SUPERAntiSpyware = C:\Programme\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe


 82. Shell & screensaver key from C:\WINDOWS\SYSTEM.INI:

 83. Shell=*INI section not found*

 84. SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*

 85. drivers=*INI section not found*

 86. Shell & screensaver key from Registry:

 87. Shell=explorer.exe

 88. SCRNSAVE.EXE=C:\WINDOWS\system32\PSZCZK~1.SCR

 89. drivers=*Registry value not found*

 90. Policies Shell key:

 91. HKCU…\Policies: Shell=*Registry key not found*

 92. HKLM…\Policies: Shell=*Registry value not found*


 93. Enumerating Browser Helper Objects:

 94. (no name) - C:\Programme\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_3_19_0.dll - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670}

 95. (no name) - C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}

 96. (no name) - C:\Programme\Lexmark Toolbar\toolband.dll - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0}

 97. (no name) - C:\Programme\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}

 98. (no name) - (no file) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045}

 99. (no name) - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}

 100. (no name) - C:\Programme\Windows Live Toolbar\msntb.dll - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}


 101. Enumerating Task Scheduler jobs:

 102. Auf Updates für Windows Live Toolbar prüfen.job

 103. Norton Security Scan.job

 104. RegistrySmart Scheduled Scan.job


 105. Enumerating Download Program Files:

 106. [{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}]

 107. CODEBASE = http://fpdownload.macromedia.com/get/fl … rashim.cab


 108. Enumerating Winsock LSP files:

 109. NameSpace #4: C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll

 110. NameSpace #5: C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll


 111. Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:

 112. PostBootReminder: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

 113. CDBurn: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

 114. WebCheck: %system%\webcheck.dll

 115. SysTray: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll

 116. UPnPMonitor: C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll

 117. WPDShServiceObj: C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll


 118. End of report, 7.255 bytes

 119. Report generated in 0,515 seconds

 120. Command line options:

 121. /verbose - to add additional info on each section

 122. /complete - to include empty sections and unsuspicious data

 123. /full - to include several rarely-important sections

 124. /force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT

 125. /forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x

 126. /forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform

 127. /history - to list version history only

Wklej.org nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone dane.

© 2006-2007 wklej.org Design by: styleshout | Valid XHTML | CSS Home | powered by gnopaste v0.5.5

To miał być link do loga nie cały log :slight_smile: HJT Ok

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580

Optymalizacja autostartu: http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in … opic=116.0

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools

sorki za tego calego loga … i co mam dalej zrobic … w tych linkach co podales ?

Poczytaj nauczysz się czegoś. Nic trudnego z czym nie dasz rady :slight_smile:

Zrobilam wszystko wg. linkow … zaistaloalam programy . usunelam przy ich pomocy … niepotrzebne pliki itd. zmniejszylam autostart , no wszystko … i dalej to samo … strony bardzo wolno sie otwieraja … :expressionless:

Daj log z ComboFix

http://wklej.org/id/b3a35db520

W dniu 07.05.2008 , o godzinie 16:24 został dopisany post przez sylwik

zrobilam … ten log … prosze …

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

Usuń instalkę Combofix z dysku.

Wykonaj optymalizację autostartu

Wykonaj optymalizację xp

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj komputer tym (uruchom przez IE) http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

Włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Zrobilam wszystko po kolei … jak pisalao . tylko tego skanu nie zrobilam … nie mam IE … mam Mozzilla Firefox 3 Beta 5 … Kiedys mialam IE … ale zaczal blokowac … caly komp sie zawieszal … i nic nie szlo zrobic … Jest moze inny program niz KASPERSKY :: ? tak co bym mogla podac raport na Forum ? …Dodam ze po zrobieniu tych wszystkich zeczy co tu byly napisane od poczatklu … z 30% zrobilo mi sie 40% wolnego miejsca … na dysku C …Internet troszke lepiej chodzi …ale jeszcze … nie to co powinno by c …

W dniu 09.05.2008 , o godzinie 8:22 został dopisany post przez sylwik

http://wklej.org/id/a9011a53cd

to moje skanowanie kompa … Internet dalej wolno chodzi … juzz nie wiem co jest … :frowning:

Przeskanuj komputer programem Dr. Web Cure It, usuń wirusy(program jest na vortalu)

http://wklej.org/id/1129dc8dbe to moj log

W dniu 18.05.2008 , o godzinie 19:53 został dopisany post przez sylwik

JUZ CHYBA WSZYSTKO ZROBILAM CO MOGLAM ZROBIC A INTERNET DALEJ WOLNO CHODZI : TE CZEKANIE ZANIM SIE DTRONA OTWORZY :: CO MOGE JESZCZE ZROBIC ?

POMOZCIE ! :frowning:

To musi być już teraz wina dostawcy neta

nie wiem …ale mam 2 komputery …a ten drugi … smiga szybko … (laptop) z tym drugim nie mam problemow … i jest ten sam dostawca … wiec nie wiem juz …