Wolny internet


(Mietas1) #1

od kilku dni .. internet mi bardzo slabo chodzi .. Czasami chodzil wolno ale teraz to juz do przesady .. Od czasu jak zrobilam laptopa bez kabla .. .. laptop chodui jak burza ale ten stacjonarny .. niestety nie .. Wyslaam loga .. prosze o sprawdzenie ..


(Gutek) #2

Daj log HJT - viewtopic.php?f=16&t=36654


(Mietas1) #3

wklej.org wspiera utf-8!

wszystko co potrzebujesz w zasiegu myszki!

* Home

* Obraz

* Upload

* Cytaty

wklej org

Ostatnie 10

* noname

@ 16:03:47

* noname

@ 16:03:33

* cos2

@ 16:00:17

* cos1

@ 15:59:07

* sylwia

@ 15:58:21

* rhythmbox

@ 15:50:55

* gmail.sh

@ 15:49:30

* pogodynka

@ 15:48:00

* matura 1

@ 15:47:14

* nvidia_tem

@ 15:47:13

Name

Test

Ściągnij

ściągnij!

Tekst

tekst

Syntax

Plain Text

Tabwidth

0

Data

Mon, 31 Dec 2007 05:09:18 -0800

 1. Logfile of HijackThis v1.99.1

 2. Scan saved at 14:01:27, on 2007-12-31

 3. Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

 4. MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

5.

 1. Running processes:

 2. C:\WINDOWS\System32\smss.exe

 3. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

 4. C:\WINDOWS\system32\services.exe

 5. C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

 6. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

 7. C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

 8. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

 9. C:\WINDOWS\Explorer.EXE

 10. C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

 11. C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

 12. C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

 13. C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

 14. C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

 15. C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

 16. C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe

 17. C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe

 18. C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

 19. C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

 20. C:\Program Files\Wapster\WapSter AQQ\AQQ.exe

 21. C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

 22. C:\Program Files\Netscape\Navigator 9\navigator.exe

 23. C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE

 24. C:\Program Files\Adobe\Photoshop 6.0.1 CE\Photoshp.exe

 25. C:\Program Files\Common Files\Adobe\Web\AOM.exe

 26. C:\Documents and Settings\Paweł\Moje dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe

32.

 1. R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://monczkin.webpark.pl/#

 2. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

 3. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

 4. R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

 5. R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

 6. R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

 7. F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,c:\program files\g data internetsecurity\avkkid\avkcks.exe

 8. O2 - BHO: G DATA WebFilter Class - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll

 9. O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

 10. O2 - BHO: SafeIE Utility - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\System32\safeie.dll

 11. O2 - BHO: Google Gears Helper - {E0FEFE40-FBF9-42AE-BA58-794CA7E3FB53} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.1.47.0\gears.dll

 12. O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll

 13. O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

 14. O4 - HKLM..\Run: [GDFirewallTray] C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe

 15. O4 - HKLM..\Run: [AVKTray] "C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe"

 16. O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

 17. O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

 18. O4 - Global Startup: G DATA Firewall Tray.lnk = ?

 19. O8 - Extra context menu item: &Download all by WellGet - C:\Program Files\WellGet\nxall.htm

 20. O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko za pomocą WellGeta - C:\Program Files\WellGet\nxall.htm

 21. O8 - Extra context menu item: Download by &WellGet - C:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm

 22. O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

 23. O8 - Extra context menu item: Sothink SWF Catcher - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

 24. O8 - Extra context menu item: Ściągnij za pomocą &WellGeta - C:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm

 25. O9 - Extra button: (no name) - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.1.47.0\gears.dll

 26. O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Google Gears Settings - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.1.47.0\gears.dll

 27. O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - C:\Program Files\WellGet\WellGet.exe

 28. O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

 29. O9 - Extra button: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

 30. O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

 31. O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

 32. O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

 33. O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

 34. O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D71A4E27-0334-4076-97DD-55158CEA350E}: NameServer = 82.143.174.66,82.143.143.11

 35. O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

 36. O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

 37. O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

 38. O23 - Service: G DATA AntiVirus Proxy (AVKProxy) - G DATA Software AG - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

 39. O23 - Service: G DATA Scheduler (AVKService) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

 40. O23 - Service: Strażnik AntiVirus (AVKWCtl) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

 41. O23 - Service: G DATA Personal Firewall (GDFwSvc) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

74.

75.

Wklej.org nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone dane.

© 2006-2007 wklej.org Design by: styleshout | Valid XHTML | CSS Home | powered by gnopaste v0.5.5

W dniu 05.05.2008 , o godzinie 18:13 został dopisany post przez sylwik

wklej.org wspiera utf-8!

wszystko co potrzebujesz w zasiegu myszki!

* Home

* Obraz

* Upload

* Cytaty

wklej org

Ostatnie 10

* sylwia

@ 16:12:12

* ibanez88

@ 16:08:37

* cos3

@ 16:05:08

* noname

@ 16:03:47

* noname

@ 16:03:33

* cos2

@ 16:00:17

* cos1

@ 15:59:07

* sylwia

@ 15:58:21

* rhythmbox

@ 15:50:55

* gmail.sh

@ 15:49:30

Name

sylwia

Ściągnij

ściągnij!

Tekst

tekst

Syntax

Plain Text

Tabwidth

0

Data

Mon, 05 May 2008 09:12:12 -0700

 1. StartupList report, 05.05.2008, 17:09:08

 2. StartupList version: 1.52.2

 3. Started from : C:\Dokumente und Einstellungen\sylwik\Desktop\HijackThis.EXE

 4. Detected: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

 5. Detected: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 6. * Using default options

 7. ==================================================

8.

 1. Running processes:

10.

 1. C:\WINDOWS\System32\smss.exe

 2. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

 3. C:\WINDOWS\system32\services.exe

 4. C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

 5. C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

 6. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

 7. C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

 8. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

 9. C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

 10. C:\Programme\a-squared Free\a2service.exe

 11. C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

 12. C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

 13. C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

 14. C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

 15. C:\Programme\Gemeinsame Dateien\LightScribe\LSSrvc.exe

 16. C:\WINDOWS\system32\lxctcoms.exe

 17. C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

 18. C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

 19. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

 20. C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

 21. C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

 22. C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

 23. C:\WINDOWS\explorer.exe

 24. C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

 25. C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

 26. C:\Programme\Logitech\Video\LogiTray.exe

 27. C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

 28. C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

 29. C:\Programme\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

 30. C:\Programme\Lexmark 5400 Series\ezprint.exe

 31. C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

 32. C:\Programme\Logitech\Video\FxSvr2.exe

 33. C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

 34. C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

 35. C:\Programme\Mozilla Firefox 3 Beta 5\firefox.exe

 36. C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe

 37. C:\Programme\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

 38. C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

 39. C:\Dokumente und Einstellungen\sylwik\Desktop\HijackThis.exe

50.

52.

 1. Listing of startup folders:

54.

 1. Shell folders Common Startup:

 2. [C]

 3. Adobe Reader - Schnellstart.lnk = C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

 4. Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

59.

61.

 1. Checking Windows NT UserInit:

63.

 1. [HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

 2. UserInit = C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

66.

68.

 1. Autorun entries from Registry:

 2. HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

71.

 1. Verknüpfung mit der High Definition Audio-Eigenschaftenseite = HDAShCut.exe

 2. ATICCC = "C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

 3. Muscbrigade = c:\Musicbrigade\Musicbrigade.exe check

 4. LVCOMSX = C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

 5. LogitechVideoRepair = C:\Programme\Logitech\Video\ISStart.exe

 6. LogitechVideoTray = C:\Programme\Logitech\Video\LogiTray.exe

 7. avgnt = "C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

 8. RTHDCPL = RTHDCPL.EXE

 9. Alcmtr = ALCMTR.EXE

 10. WireLessMouse = C:\Programme\OM 809 Mouse Driver\StartAutorun.exe MouseDrv.exe

 11. PCSuiteTrayApplication = C:\Programme\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

 12. SunJavaUpdateSched = "C:\Programme\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

 13. BearFlix = "C:\Programme\BearFlix\BearFlix.exe" /pause

 14. (Default) =

 15. WinampAgent = C:\Programme\Winamp\winampa.exe

 16. NeroFilterCheck = C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

 17. lxctmon.exe = "C:\Programme\Lexmark 5400 Series\lxctmon.exe"

 18. Lexmark 5400 Series Fax Server = "C:\Programme\Lexmark 5400 Series\fm3032.exe" /s

 19. EzPrint = "C:\Programme\Lexmark 5400 Series\ezprint.exe"

91.

93.

 1. Autorun entries from Registry:

 2. HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

96.

 1. LogitechSoftwareUpdate = C:\Programme\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

 2. msnmsgr = "C:\Programme\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

 3. SUPERAntiSpyware = C:\Programme\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

100.

102.

 1. Shell & screensaver key from C:\WINDOWS\SYSTEM.INI:

104.

 1. Shell=*INI section not found*

 2. SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*

 3. drivers=*INI section not found*

108.

 1. Shell & screensaver key from Registry:

110.

 1. Shell=explorer.exe

 2. SCRNSAVE.EXE=C:\WINDOWS\system32\PSZCZK~1.SCR

 3. drivers=*Registry value not found*

114.

 1. Policies Shell key:

116.

 1. HKCU..\Policies: Shell=*Registry key not found*

 2. HKLM..\Policies: Shell=*Registry value not found*

119.

121.

122.

 1. Enumerating Browser Helper Objects:

124.

 1. (no name) - C:\Programme\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_3_19_0.dll - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670}

 2. (no name) - C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}

 3. (no name) - C:\Programme\Lexmark Toolbar\toolband.dll - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0}

 4. (no name) - C:\Programme\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}

 5. (no name) - (no file) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045}

 6. (no name) - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}

 7. (no name) - C:\Programme\Windows Live Toolbar\msntb.dll - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}

132.

134.

 1. Enumerating Task Scheduler jobs:

136.

 1. Auf Updates für Windows Live Toolbar prüfen.job

 2. Norton Security Scan.job

 3. RegistrySmart Scheduled Scan.job

140.

142.

 1. Enumerating Download Program Files:

144.

 1. [{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}]

 2. CODEBASE = http://fpdownload.macromedia.com/get/fl ... rashim.cab

147.

149.

 1. Enumerating Winsock LSP files:

151.

 1. NameSpace #4: C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll

 2. NameSpace #5: C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll

154.

156.

 1. Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:

158.

 1. PostBootReminder: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

 2. CDBurn: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

 3. WebCheck: %system%\webcheck.dll

 4. SysTray: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll

 5. UPnPMonitor: C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll

 6. WPDShServiceObj: C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

165.

 1. End of report, 7.255 bytes

 2. Report generated in 0,515 seconds

169.

 1. Command line options:

 2. /verbose - to add additional info on each section

 3. /complete - to include empty sections and unsuspicious data

 4. /full - to include several rarely-important sections

 5. /force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT

 6. /forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x

 7. /forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform

 8. /history - to list version history only

178.

Wklej.org nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone dane.

© 2006-2007 wklej.org Design by: styleshout | Valid XHTML | CSS Home | powered by gnopaste v0.5.5


(Gutek) #4

To miał być link do loga nie cały log :slight_smile: HJT Ok

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580

Optymalizacja autostartu: http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in ... opic=116.0

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools


(Mietas1) #5

sorki za tego calego loga .. i co mam dalej zrobic .. w tych linkach co podales ?


(Gutek) #6

Poczytaj nauczysz się czegoś. Nic trudnego z czym nie dasz rady :slight_smile:


(Mietas1) #7

Zrobilam wszystko wg. linkow .. zaistaloalam programy . usunelam przy ich pomocy .. niepotrzebne pliki itd. zmniejszylam autostart ,, no wszystko .. i dalej to samo .. strony bardzo wolno sie otwieraja .. :expressionless:


(Gutek) #8

Daj log z ComboFix


(Mietas1) #9

http://wklej.org/id/b3a35db520

W dniu 07.05.2008 , o godzinie 16:24 został dopisany post przez sylwik

zrobilam .. ten log .. prosze ..


(huber2t) #10

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

Usuń instalkę Combofix z dysku.

Wykonaj optymalizację autostartu

Wykonaj optymalizację xp

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj komputer tym (uruchom przez IE) http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

Włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja


(Mietas1) #11

Zrobilam wszystko po kolei .. jak pisalao . tylko tego skanu nie zrobilam .. nie mam IE .. mam Mozzilla Firefox 3 Beta 5 .. Kiedys mialam IE .. ale zaczal blokowac .. caly komp sie zawieszal .. i nic nie szlo zrobic .. Jest moze inny program niz KASPERSKY :: ? tak co bym mogla podac raport na Forum ? ..Dodam ze po zrobieniu tych wszystkich zeczy co tu byly napisane od poczatklu .. z 30% zrobilo mi sie 40% wolnego miejsca .. na dysku C ..Internet troszke lepiej chodzi ..ale jeszcze .. nie to co powinno by c ..

W dniu 09.05.2008 , o godzinie 8:22 został dopisany post przez sylwik

http://wklej.org/id/a9011a53cd

to moje skanowanie kompa .. Internet dalej wolno chodzi .. juzz nie wiem co jest .. :frowning:


(huber2t) #12

Przeskanuj komputer programem Dr. Web Cure It, usuń wirusy(program jest na vortalu)


(Mietas1) #13

http://wklej.org/id/1129dc8dbe to moj log

W dniu 18.05.2008 , o godzinie 19:53 został dopisany post przez sylwik

JUZ CHYBA WSZYSTKO ZROBILAM CO MOGLAM ZROBIC A INTERNET DALEJ WOLNO CHODZI : TE CZEKANIE ZANIM SIE DTRONA OTWORZY :: CO MOGE JESZCZE ZROBIC ?

POMOZCIE ! :frowning:


(huber2t) #14

To musi być już teraz wina dostawcy neta


(Mietas1) #15

nie wiem ..ale mam 2 komputery ..a ten drugi .. smiga szybko .. (laptop) z tym drugim nie mam problemow .. i jest ten sam dostawca .. wiec nie wiem juz ..