Wolny komp -> LOG

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:11:00, on 2000-06-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Avast\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast\ashServ.exe

C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Total commander\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Program Files\Avast\setup\avast.setup

c:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://starter.net.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 67.187.219.133 l2authd.lineage2.com

O1 - Hosts: 67.187.219.133 L2testauthd.lineage2.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ad Muncher] C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe /bt

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "c:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

Log masz ogólnie ok :slight_smile:

Czy w pliku hosts który jest w c:/windows/system32/drivers/etc edytowałeś coś czyli dodawałeś jakieś linijki ?? Jeżeli nie to skasuj te wpisy w hijacku:

oraz potem otwórz notatnik>>zmień rozszeżeni na wszystkie pliki i otwórz plik hosts i pokaż jego zawartośc na forum.

Możesz przeskanować komputer programem Ewido po update :slight_smile:

Możesz zajrzeć: XP - Optymalizacja, odchudzanie dla trochę bardziej zaawansowanych. Lub Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP dla trochę mniej zaawansowanych