Wolny komputer i Użycie procesora na 100%


(Ao10) #1

Witam Wszystkich:)

Po tygodniowym nie uzywaniu laptopa opornie sie właczył, napisal ze moj anty-wir nie dziala, strasznie zamulił i exploler w menadzeze zadan daje mi procesor na 100% i wsztstko wisi. Mozilla nie dziala wywala caly czas problem, w zasadzie jak sie tkne manu start to zaraz wisi.

Baaardzo prosze o pomoc co robic? Dzis w nocy probowalem naprawic bledy plytka instalacyjna windowsa ale to nic nie dalo.

Z powodu ze wszystko nie dziala i udalo mi sie zrobic Hijack to wstawiam tu.

Juz baaardzo dziekuje za pomoc:) Andrzej

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:12:52, on 2008-12-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\WrtMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\WrtProc.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

E:\Uzytki\Clock Tray Skins\ClockTraySkins.exe

E:\uzytki\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Uzytki\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\MemStat XP\MemStat.exe

e:\uzytki\MICROS~1\rapimgr.exe

C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Andrzej\Pulpit\PROGRAMY ==PULPIT==\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.co.uk/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Uzytki\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [EOUApp] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WrtMon.exe] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\WrtMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [scanSoft OmniPage SE 4.0-reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ScanSoft\OmniPageSE4.0\Ereg\ereg.ini"

O4 - HKLM..\Run: [intelWireless] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKCU..\Run: [skinClock] E:\Uzytki\Clock Tray Skins\ClockTraySkins.exe

O4 - HKCU..\Run: [H/PC Connection Agent] "E:\uzytki\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] E:\Uzytki\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU..\Run: [MemStat] C:\Program Files\MemStat XP\MemStat.exe

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\nbj.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ssAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = E:\Uzytki\FinePixViewer\QuickDCF.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MIKROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - e:\uzytki\MICROS~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - e:\uzytki\MICROS~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - e:\uzytki\MICROS~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Uzytki\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Uzytki\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - E:\Uzytki\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - E:\Uzytki\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://\*.mks.com.pl

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {31E68DE2-5548-4B23-88F0-C51E6A0F695E} (Microsoft PID Sniffer) - https://www.support.microsoft.com/OAS/ActiveX/odc.cab

O16 - DPF: {3213A93D-8973-4346-BF38-E694883D690F} (iBidder Live) - http://www.i-bidder.com/ActivEx/ActiveLiveBidder.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 3160436375

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso ... 8104361500

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/viru ... ebscan.cab

O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMe ... loader.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: OwnershipProtocol - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe

O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

--

End of file - 11213 bytes


(system) #2

Z Hijack nie dowiem się jaki to proces stanowi całe 100%, bo pewnie tak musi być że wszystko jest ok, a tylko jeden program, wystarczy odpalić tego kompa z biedą bo z biedą poczekać alt + ctrl + delete, pojawi się to dobrze potem na procesy... i widać który to proces tak a nie inaczej się zachowuję, gdy to anty wir (ja tak zakładam) to wystarczy zamknąć proces i odinstalować przysłowiowe dziadostwo...


(Ao10) #3

Dzieki, jak napisalem wczesniej EXPLOLER daje procesor na 100%


(greh) #4

Podejrzewam, że to może być jakiś syf - być może odmiana Virtumonde.

Wrzuć logi z Combofix.


(Ao10) #5

Dzieki Przyjaciele, ale cos zblokowalo kompa na calego i jestem po reinstalce teraz jest ok

Jeszcze raz dzieki

Pozdrawiam


(greh) #6

Po raz kolejny użyto rakiety balistycznej dalekiego zasięgu aby pokonać muszkę... :slight_smile:


(Ao10) #7

Zrobilem to nie z mojej winy :frowning: zawsze jestem zdania - RATOWAC :slight_smile: ale nawet nie uruchamial sie i nie bylo wyjscia moj kochany laptopik odmowil posluszenstwa.

Pozdrawiam