Wolny komputer, z 8 GB ram


(H1643092) #1

Od kilku miesięcy komputer bardzo wolno chodzi i jeszcze wolniej się uruchamia, chociaż ma 8 gb ram.

Windows 7 64 bity

Proszę o sprawdzenie logów:

OTL.txt

http://wklej.org/id/807303/

Extras.txt

http://wklej.org/id/807304/

logi z GMER (rezultaty pojawiły się w karcie rootkit)

http://wklej.org/id/807305/