Wolny komputer

Otóż komputer strasznie powoli mi się uruchamia to znaczy, że na początku kiedy jest ten napis uruchamianie Windows xp i logo z paskiem postępy to jak się pojawia to jest takie szare i pasek nie idzie przez ok. 1 minute a potem dopiero jakby zaskoczył i się uruchamiał. Jak w końcu pokaże się pulpit to trzeba znowu czekać zanim wszystko się po włącza np. gg co też “troszkę” trwa. Mój config to: Windows Xp Professional SP 3, Intel Core 2 duo E8400 @ 3GHz, 2GB RAM, Nvidia Geforce 8800 Ultra. Mogę dodać jeszcze ze niedawno zmieniałem Internet z radiówki na stacjonarny przez modem z lokalnej kablówki. Podam jeszcze log z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:57:26, on 2010-01-09

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\ABBYY FineReader 9.0\NetworkLicenseServer.exe

D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe

D:\Program Files\Nero\Nero BackItUp 4\IoctlSvc.exe

D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

D:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

D:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

D:\Program Files\Opera\opera.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://auto.search.msn.com/response.asp … prov=&utf8

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - D:\Program Files\Orbitdownloader\orbitcth.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - D:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Szymon\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O4 - HKLM…\Run: [AVG8_TRAY] D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM…\Run: [Nero MediaHome 4] “D:\Program Files\Nero\Nero MediaHome 4\NeroMediaHome.exe” /AUTORUN

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Nowe Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-21-1708537768-920026266-839522115-1004…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘NeroMediaHomeUser.4’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://D:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201

O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://D:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204

O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://D:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203

O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://D:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - D:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Usługa licencjonowania programu ABBYY FineReader 9.0 (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - D:\Program Files\ABBYY FineReader 9.0\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: Nero MediaHome 4 Service (NeroMediaHomeService.4) - Nero AG - D:\Program Files\Nero\Nero MediaHome 4\NMMediaServerService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - D:\Program Files\Nero\Nero BackItUp 4\IoctlSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

End of file - 7445 bytes

wyłącz zbędne rzeczy z auto startu przeczyść dysk i rejestr programami ccleaner oraz cleanGP, zrób defragmentację dysku programem diskeeper

Dziękuje pomogło a co mogę bezpiecznie wyłączyć z autostartu ? Mam wyłączać w CCleanerze wpisy czy je usuwac? Ma to akieś znaczenie jak zrobie?

O4 - HKCU…\Run: [Nowe Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe”

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKLM…\Run: [Nero MediaHome 4] “D:\Program Files\Nero\Nero MediaHome 4\NeroMediaHome.exe” /AUTORUN

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

jak dla mnie to. możesz to wyłączyć przez start uruchom wpisujesz msconfig i zakładka uruchamianie. oraz przez ccleaner. możesz wyłączyć ale możesz również usunąć.

Dzięki za wszystko

HjackThis jest przestarzały.

Zbędniki z autostartu : http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/index.php/topic,378.0.html

Log z OTL.

Skan TYM programem.

Sprawdzałeś jak komputer wygląda po zdjęciu obudowy? Może warto wyczyścić z kurzu?