Wolny NET ? czego?


(Damian560) #1

Mam Neostrade 128 i od jakiegos czasu strony zaczely wolniej mi sie ladowac , a transfer pobierania ze strony nie przekracza 4 kB/s.Co mam robic ?? przy skanowaniu Trojan Removerem nic mi nie wyskakuje.


(Lolyt Xd) #2

Zadzwoń na błękitną linię, to pewnie wina serwera. Czy coś.


(boczi) #3

Może coś ściągasz w tym czasie jakimś programem p2p.

Dla pewności możesz wkleić loga hijackthis.

http://www.hijackthis.prv.pl

I zrób skan programami anty.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=23036


(Lolyt Xd) #4

A może przekroczyłaś miesięczny transfer?? Wtedy szybkość spada do 32 Kb/s


(Musg) #5

A czy czasami nie wykonywales jakiegos czyszczenia systemu :?


(Damian560) #6
Running processes:

C:\WINDOWS.000\System32\smss.exe

C:\WINDOWS.000\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS.000\system32\services.exe

C:\WINDOWS.000\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS.000\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS.000\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS.000\Explorer.EXE

C:\WINDOWS.000\system32\spoolsv.exe

D:\Gry\Diablo II\D2GSSVC.exe

C:\WINDOWS.000\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS.000\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS.000\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS.000\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS.000\system32\nvraidservice.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS.000\phvbrrm.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\WINDOWS.000\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS.000\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\PROGRA~1\TOOLBAR\PIB.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TBPS.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WSup.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\EspaceWanadoo.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

C:\Program Files\Cheating-Death\cdeath.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Siembor\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50193

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50193

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50193

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS.000\SYSTEM\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsB.dll

O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsB.dll

O2 - BHO: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: XBTB00429 - {CDC978C0-9630-42bf-90B1-500A800293E6} - D:\Gry\CRAMTO~1\untitled.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.000\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Search Toolbar - {339BB23F-A864-48C0-A59F-29EA915965EC} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL

O3 - Toolbar: ISTbar - {FAA356E4-D317-42a6-AB41-A3021C6E7D52} - C:\Program Files\ISTbar\istbarcm.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Cram Toolbar - {20929603-21DB-477C-BA6F-0B8E70B3C8A0} - D:\Gry\Cram Toolbar\untitled.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TBPS] C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TBPS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVRTCLK] C:\WINDOWS.000\system32\NVRTCLK\NVRTClk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PathNvidiaTV] C:\Program Files\Gigabyte\Nvidia\patchnvidiaTVout.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS.000\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS.000\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS.000\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TMWVx] C:\WINDOWS.000\phvbrrm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TMWV÷h$vůőš/‚˛‘ĆßfC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS.000\phvbrrm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Áł# é"h'ţ9ÓśU3rŲWC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS.000\phvbrrm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Spy Watcher] "C:\PROGRA~1\SPYCLE~1\SpyWatcher.exe" -S

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.000\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] "C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" -s

O4 - HKCU\..\Run: [Desktop Architect] "C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe" -S

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://ny.contentmatch.net (HKLM)

O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - https://www.gamespyid.com/alaunch.cab

O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} (Installer Class) - http://www.xxxtoolbar.com/ist/softwares/v4.0/0006_cracks.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1D86A182-37E1-4D70-8BA8-559AF5939DD0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1D86A182-37E1-4D70-8BA8-559AF5939DD0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: tpro - {FF76A5DA-6158-4439-99FF-EDC1B3FE100C} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL

O23 - Service: Diablo II Close Game Server (D2GS) - Unknown owner - D:\Gry\Diablo II\D2GSSVC.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS.000\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

oto muj profil w hijjackthis


(boczi) #7

Daj nagłówek loga. (Dane o systemie, SP-ach...)


(Monczkin) #8

(lazikar) #9

Bez tego także mozna sprawdzić loga.

Autora prosze o skasowanie tych linków do stron porno i to jak najszybciej.


(Gutek) #10

Wygląda na XP:

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP.

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. Dodatkowo O15 może będzie stawiać opór więc ściągnij KillTrusted 0.7

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Użyj FxIstbar.exe. to naprawiacz do ISTbar