Wolny net - dostawca czy niemila niespodzianka

Witam !!

Prosze o pomoc wolno smiga net i nie wiem czy to wina prowidera czy tez mojego systemu - AVAST :confused:

Podaje loga i dziekuje za wszelka pomoc za ktora z gory dziekuje :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:37:48, on 2007-01-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\StudioLine Photo Basic\NMSAccess.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINNT\SynCor.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Kikuś\Pulpit\hjtesc\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\WINNT\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1154617662918

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{454BD1BF-0DEA-48E1-BD73-75D5218ECCEF}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{454BD1BF-0DEA-48E1-BD73-75D5218ECCEF}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{454BD1BF-0DEA-48E1-BD73-75D5218ECCEF}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINNT\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files\StudioLine Photo Basic\NMSAccess.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

Proszę przeskanować plik:

na stronie http://virusscan.jotti.org/. A jeśli okaże się szkodnikiem - usuń ręcznie w trybie awaryjnym.

Co do zwolnionego internetu:

  • czy od dawna tak się dzieje?

  • czy przypadkiem nie przekroczyłeś limitu pobierania danych lub może licznik z poprzedniego się jeszcze nie wyzerował??

  • sprawdź MTU:

http://neostrada.info/faq.php?faq=mtuwindows

C:\WINNT\SynCor.exe i O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe to jedność :slight_smile: Podsumowując SynCor.exe to składnik SoundMax Digital Audio