Wolny start i częsty reset


(rencista) #1

Komputer długo się uruchamia. CzęLogfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:03, on 2004-06-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.allegro.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = L1cza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.pl/s/v/22.18/uploader2.cab

O16 - DPF: {512FC5A1-7DE1-43F1-BC0C-371622FCB409} (Installer Class) - http://www.nanoscan.com/as/v1/cabs/ascinstie.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {CE1F7381-100B-4ED9-8C41-0B282C18E924} - http://www.getionary.pl/cab/getionaryPL.cab

O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


sty reset.Prosze o sprawdzenie loga.

(Joan Sunshine) #2

podaj konfigurację, może to wina temperatur > EVEREST Home Edition

Zdejmij reset na rzecz BSOD w Panelu sterowania > System > Zaawansowane > Uruchamianie i odzyskiwanie > odptaszyć Automatycznie uruchom ponownie. Jak system wyświetli BSODa, spiszesz z niego dane (kod błędu z nazwą pliku pod spodem) i wrzucisz je tutaj.

Zmień temat na konkretny, inaczej kosz


(rencista) #3

Sytuacja nie zmienia się :frowning: a do tego dochodzi jeszcze zbyt dużo błedów w rejestrze. Przeskanowałem kompa programem Error reg i wykazał mi 127 złych wpisów w rejestrze i nie mogę naprawić bo to jest program Demo. :o


(Lost World) #4

Czyszczenie rejestru:

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

RegSeeker + Opis

Tak nawiasem rzecz mówiąc doinstaluj jakiegoś firewall'a.


(rencista) #5

Nie ma chetego aby sprawdził loga? :frowning:

Złączono Posta : 08.08.2007 (Sro) 20:49

Nie ma chętnego aby sprawdził loga? :frowning:


(Lost World) #6

rencista jest okej.


(Kuba1) #7

rencista dołącz logi z ComboFix i Silentrunners.


(rencista) #8


(Kuba1) #9

Jest Ok,daj ComboFix.


(rencista) #10


(Kuba1) #11

Start>Panel Sterowania>Opcje Folderów>Widok>usuń zaznaczenie przy Ukryj chronione pliki systemowe >

zaznacz przy Pokaż ukryte pliki >Zastosuj>>OK

Teraz wyłącz przywracanie systemu,wejdź do trybu awaryjnego i usuwasz zaznaczone pliki

Te pliki skanujesz na http://www.virustotal.com i wklejasz raport.

Potym nowy log z ComboFix.


(rencista) #12

Złączono Posta : 09.08.2007 (Czw) 20:31

Pliki przeskanowałem Virustotal i wynik jest ujemny/nie wiem jak zrobic raport/.Dzieje sie nadal cos dziwnego: po właczeniu kompa mam jeden zwięk z głosnika syst. a nastepnie dwa i niestey komp się zatrzymuje i jest napisane: CMOS SETING WRONG

Pres F1 to Run setup

Pres F2 to load default values am continue. Jeśli wciskam F2 to tylko widać u góry monitora migający myślnik i nic się nie dzieje. a jak F1 to musze ustawiać bios na optimal i wszystko wraca do normy. Ale tak jest już za każdym włączeniem kompa. Ratujcie :frowning:


(Heniu133) #13

Użuwałeś do czyszczenia rejestru jv 16 PowerTools?

Wymień baterię w płycie głównej i zobacz co będzie, ale powinno być ok.


(rencista) #14

Wymiana baterii pomogła. :smiley: Pozdrawiam :lol: