Word 2003 zapisuje w WordPad


(Kurss1005) #1

Witajcie, dlaczego nagle Word 2003 Profesional zaczyna zapisywać wszystko w Word Pad?


(fiesta) #2

Narzędzia, opcje, zakładka Zapisywanie, format domyślny i z listy rozwijalnej wybrać:

Dokument programu Word *.doc

:slight_smile:


(Kurss1005) #3

Już zrobiłam. Dzięki