Word 2007 - Konspekt

Siema! Mam takie polecenie na informatykę i nie mogę sobie poradzić.

Zmień listy numerowane na konspekty numerowane. Jakie różnice dostrzegasz?

Do tego zadania mam plik tekstowy. Jak zamienić te listy?

Konspekt numerowy to inaczej lista wielopoziomowa. Obok ikonki listy punktowej po prawej stronę masz ikonkę listy wielopoziomowej. Dodatkowy problem to napewno masz zmodyfikować ten konspekt (nie przypuszczam abyś miał taki jak ci potrzebny w gotowych przykładach) potem jest kwestia umiejętności korzystania z listy wielopoziomowej Tab - wejście w wyższy poziom listy Shift+Tab przejście do niższego poziomu. Np masz numerowanie główne (1 poziom) I, II, III podpunkty 1,2,3 itd, (drugi poziom) podpunkty podpunktów a, b,c (trzeci poziom). Na nic się zda to moje tłumaczenie jak nie widzimy konkretnego przykładu