Word 2007 - pytanie o bibliografię


(ByczY) #1

Witam.

W MS Word 2007 używam odwołań do literatury w stylu ISO-690 tak aby zamiast autora i tytułu pokazywały się tylko numerki oznaczające konkretną literaturę wg. kolejności dodania. Czy jest możliwość aby z tej literatury wygenerować na końcu bibliografię wg. kolejności alfabetycznej autorów a nie kolejności dodawanej literatury?


(kowgli) #2