WordPress - brak wpisów na stronie głównej


(Karassu) #1

Gdy dodaje wpis nie pojawia się on na stronie głównej. Dzieje się tak tylko gdy jest włączony template iMag Mag (w szablonie domyślnym wszystko się pojawia). Ten sam problem dotyczy dodawania nowych stron do menu górnego. Proszę o pomoc.

Treść skryptu z pliku single.php(plik odpowiedzialny za pojedyncze posty)

<?php get_header(); ?>

<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
>
<?php if($data['posts_bread'] == 'On' ) { if (function_exists('themepacific_breadcrumb')) themepacific_breadcrumb(); } ?>

<?php the_title(); ?>

<?php _e('Posted by', 'themepacific'); ?> <?php the_author_posts_link(); ?><?php _e('On', 'themepacific'); ?> <?php the_time('F d, Y'); ?><?php _e('', 'themepacific'); ?> <?php comments_number('0 Comment', '1 Comment', '% Comments'); ?> <?php edit_post_link( __( 'Edit', 'themepacific' ), '', '' ); ?>

<?php the_content(); ?>

<?php wp_link_pages(); ?>

TOPICS <?php the_tags('',''); ?>

<?php if($data['posts_navigation'] == 'On'){ ?>

<?php previous_post_link('%link', ' Previous:%title'); ?>

<?php next_post_link('%link', 'Next: %title ' ); ?>

<?php } ?> <?php comments_template(); ?> <?php endwhile; endif; ?>
<?php get_sidebar(); ?> <?php get_footer(); ?>