Wordpress - problem z listą wybieraną w komentarzach


(Kuba) #1

Cześć!

Na potrzeby mojej strony chciałem do systemu komentarzy dodać dodatkowe pole według tego poradnika:

http://wpninja.pl/artykuly/dodatkowe-po … wordpress/

Zamiast pola wstawiłem w odpowiednim miejscu listę rozwijaną. Problem jest taki, że jak listę zamieniam na pole wpisywania, wszystko ładnie działa. Zamieniam pole na listę, nie da się kliknąć przycisku Dodaj Komentarz. Podaję tutaj mój plik functions.php

<?php


// Exit if accessed directly

if ( !defined('ABSPATH')) exit;


/**

 *

 * WARNING: Please do not edit this file in any way

 *

 * load the theme function files

 */

require ( get_template_directory() . '/includes/functions.php' );

require ( get_template_directory() . '/includes/theme-options.php' );

require ( get_template_directory() . '/includes/hooks.php' );

require ( get_template_directory() . '/includes/version.php' );


 add_filter('comment_form_default_fields','new_comment_form_default_fields');


function new_comment_form_default_fields($fields) {

   $fields['klasa'] = '
'. __('Klasa').'


Klasa I
Klasa II
Klasa III
Absolwent';

   return $fields;

};add_action('comment_post','save_comment_meta_data');


function save_comment_meta_data($comment_id) {

   $klasa = (string) $_POST['klasa'];

   update_comment_meta($comment_id,'klasa',$klasa);

};

add_filter('get_comment_author_link','add_klasa_to_author');


function add_klasa_to_author($author) {

   $klasa = get_comment_meta(get_comment_ID(),'klasa',true);

   if ($klasa) $author .= " (klasa: $klasa)";

   return $author;

};

Co muszę zmienić żeby to działało?