Wordpress, problem z martwymi enterami


(Begi89) #1

Problem polega na tym, że w notatkach znikają entery... np:

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

zamiast tego wychodzi tak: Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

jak to naprawić?


(Frjx) #2

Musisz wstawić znak końca linii. Przejdź z zakładki Wizualny do zakładki HTML przy wpisie i dodaj

. Powinno to załatwić sprawę.


(Begi89) #3

użycie

nic nie dało


(djgrzenio) #4

WordPress z automatu usuwa to po przejściu z HTML do WYSIWYG wiec proponuje używaj pluginy tinymce advanced, w nim możesz ustawić wiele opcji samego edytora, oraz właśnie zablokować usuwanie znaczników tj. p br z kodu HTML