worm/generic.DHT


(romdan) #1

Do wczoraj nie mialem na PC nic zas dzisiaj rano AVG FREE wersja aktualna na dzis wykryl mi w programie hjt -wersja 2.0.2 wirusa j/w.w wersji hjt poprzedniej 1.99 avg free nic nie wykrywa,hi.po calkowitym usunieciu programu hjt 2.02 z PC i ponownym instalowaniu tegoz programu avg free ponownie wykazuje tegoz wirusa,hi...program sciagam z strony "dobreprogramy".co jest grane prosze o pomoc i nadmieniam nie jestem informatykiem.dolaczam logi hjt z wczoraj gdy nic nie bylo i dzisiejszy po odinstalowaniu wersji 2.0.2.

1 log to wczorajsza wersja 2.0.2 bez jeszcze wirusa

2.drugi log to juz dzisiejszy po odinstalowaniu calkowicie wersji 2.0.2 z chwila gdy avg free wykryl tego wirusa.

Scan saved at 19:59:45, on 2007-09-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

E:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe

E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

E:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe

E:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe

E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

E:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

E:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

E:\Program Files\Winamp\winamp.exe

E:\Program Files\Winamp\winamp.exe

E:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM..\Run: [PRONoMgr.exe] E:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM..\Run: [AVG7_CC] E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM..\Run: [Google Desktop Search] "E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM..\Run: [Ashampoo FireWall] "E:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "E:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ccleaner] "E:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU..\Run: [tray] E:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [AVG7_Run] E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O20 - AppInit_DLLs: E:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - E:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - E:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

--

End of file - 5555 bytesLogfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:48:47, on 2007-09-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

E:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe

E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

E:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe

E:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe

E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

E:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

E:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

E:\Program Files\hijackthis 1.99.0\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM..\Run: [PRONoMgr.exe] E:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM..\Run: [AVG7_CC] E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM..\Run: [Google Desktop Search] "E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM..\Run: [Ashampoo FireWall] "E:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "E:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "E:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ccleaner] "E:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU..\Run: [tray] E:\Program Files\Pogoda\pogoda.exe /tray

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O20 - AppInit_DLLs: E:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - E:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - E:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - E:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2


(Bbieniol) #2

Logi są czyste. Prawdopodobnie to fałszywy alarm.


(romdan) #3

i dalej nie wiem co moze byc powodem tego,ze kazdorazowa ponowna instalacja programu "HJCT"- wersja 2.0.2 powoduje podczas rozpoczecia instalacji wyswietlenie informacji przez AVG FREE,ze tenze plik jest zainfekowany"worm/generic.DHT",hi.program HJT jest sciagany ze strony "Dobreprogramy" i przed instalacja przeswietlany przez avg free,avg spyware i wtedy nic nie pokazje a juz gdy rozpoczynam instalacje wyskakuje ta nieszczesna informacja.co sie dzieje gdyz do wczoraj tenze programik w wersji 2.0.2 "chodzil" bezproblemowo.dodam,ze mam aktualne na dzis wersje avg.najnowszy log hjt ale z wersji 1.99


(adam9870) #4

Log czysty.

Najprawdopodobniej jest tak jak napisał Bieniol. Często programy zabezpieczające informują o zainfekowaniu jakiegoś pliku programu "grzebiącego" w systemie. Chodzi tu o programy, które umożliwiają na modyfikację zaawansowanych ustawień funkcji systemu, ważnych plików często niezbędnych do poprawnej pracy systemu etc. Każdy program przez publikacją na łamach vortalu jest sprawdzany, w tym przypadku również tak było. Program sprawdził jeden z redaktorów i ja, a także kilkaset innych Czytelników i Forumowiczów i nie odnotowaliśmy żadnej infekcji. Proponuję więc po prostu nie przejmować się w tym przypadku pojawiającymi się alertami :slight_smile:

Pozdrawiam.


(romdan) #5

jestem calkowicie pewny,ze programy wasze sa o'k i tego nie kwestionowalem nigdy i nigdzie.frapuje mnie tylko to co powoduje takie a nie inne fochy w moim przypadku AVG FREE gdy do wczoraj program hjt 2.0.2 pracowal bezproblemowo zas wersja 1.99.1 oparla sie calkowicie temu mojemu problemowi.no coz zobacze co sie stanie ....za kilka dni przy ponownej instalacji hjt 2.0.2,hi...

wyrazy ogromnego szacunku dla wszystkich WAS udzielajacych porad-podziwiam wasz trud-dzieki.

romdan