[WPF C#] Datagrid nie aktualizuje bazy przy zmianach w code-behind

Witam!
Męczę się z następującym problemem. Kontrolkę DataGrid mam spiętą z lokalną bazą danych poprzez adapter. Tabelka prawidłowo wyświetla dane z bazy. W przypadku zmian aktualizuje bazę korzystając z adaptera. Jednak gdy wprowadzam zmiany w DataGrid poprzez code-behing, to wygląda na to, że nie są przekazywane do adaptera. Przykład kodu:

 public partial class Dzwiek_uc : UserControl
{
  DB_HBDataSetTableAdapters.DzwiekTableAdapter adapter = new DB_HBDataSetTableAdapters.DzwiekTableAdapter();
  DB_HBDataSet.DzwiekDataTable table = new DB_HBDataSet.DzwiekDataTable();

  public Dzwiek_uc()
  {
    InitializeComponent();
    time();

    adapter.Fill(table);
    Dzwiek_dg.ItemsSource = table.DefaultView;
    Dzwiek_dg.Items.Refresh();
  }

  private void time()
  {
    var timeList = new List<string>();
    timeList.Add("0:00:05");
    timeList.Add("0:00:10");
    timeList.Add("0:00:15");
    timeList.Add("0:00:20");
    timeList.Add("0:00:25");
    timeList.Add("0:00:30");
    timeList.Add("0:00:35");
    timeList.Add("0:00:40");
    timeList.Add("0:00:45");
    timeList.Add("0:00:50");
    timeList.Add("0:00:55");
    timeList.Add("0:01:00");
    Czas.ItemsSource = timeList;
  }}
XAML: <DataGridComboBoxColumn x:Name="Czas" Header="Czas" SelectedValueBinding="{Binding Czas}"/>

W tym wypadku komórka prawidłowo wyświetla dane w ComboBox, ale po wybraniu wartości nie zapisuje jej w bazie danych.