[WPF/C#] Znikające tło (image) TreeViewItem po zaznaczeniu


(Mazquick Tv) #1

Witam serdecznie.

 

Mam problem ze stylem TreeViewItem, ponieważ przy dodawaniu tego obiektu do listy TreeView dodaję odpowiedni obrazek tzw. prefix.

 

 

Tak dodaję tło do kontrolki TreeViewItem:

if (uriString.Length > 0)
{
  ibPrefix = new ImageBrush(new BitmapImage(new Uri(uriString)));
  ibPrefix.Stretch = Stretch.None;
  ibPrefix.AlignmentX = AlignmentX.Left;
  ibPrefix.AlignmentY = AlignmentY.Center;
  tempChild.Background = ibPrefix;

  tempChild.Header = " " + tempName;
}
else
{
  tempChild.Header = tempName;
}

tempModCat.Items.Add(tempChild);

Nie jest to zbyt piękne rozwiązanie, ale teoretycznie działa, o to efekt:

vKAFTLv.png

 

Problem pojawia się gdy kliknę na ten obiekt:

288ryo6.jpg

 

Kolor zaznaczenia itp. udało mi się zmienić/usunąć.

Moja znajomość stylizacji w XAML jest raczej średnia, ale coś tam, powiedzmy, próbowałem...:

TreeView.ItemContainerStyle
   Style TargetType="{x:Type TreeViewItem}"
      Style.Triggers
         Trigger Property="IsSelected" Value="True"
             Setter Property="BorderBrush" Value="Transparent" /
             Setter Property="Background" Value="Transparent"/
         /Trigger
         Trigger Property="IsFocused" Value="False"
             Setter Property="BorderBrush" Value="Transparent" /
             Setter Property="Background" Value="Transparent" /
         /Trigger
         MultiTrigger
             MultiTrigger.Conditions
               Condition Property="IsSelected" Value="True"/
               Condition Property="IsSelectionActive" Value="False"/
             /MultiTrigger.Conditions
             Setter Property="BorderBrush" Value="Transparent"/
             Setter Property="Background" Value="Transparent"/
         /MultiTrigger
      /Style.Triggers
    /Style
/TreeView.ItemContainerStyle

TreeView.Resources
   SolidColorBrush x:Key="{x:Static SystemColors.HighlightBrushKey}" Color="DarkGray"/
   !--SolidColorBrush x:Key="{x:Static SystemColors.ControlBrushKey}" Color="DarkGray"/--
   SolidColorBrush x:Key="{x:Static SystemColors.HighlightTextBrushKey}" Color="Transparent" /
   !--SolidColorBrush x:Key="{x:Static SystemColors.ControlTextBrushKey}" Color="Transparent" /--
   SolidColorBrush x:Key="{x:Static SystemColors.InactiveSelectionHighlightBrushKey}" Color="Transparent" /
   !--SolidColorBrush x:Key="{x:Static SystemColors.InactiveSelectionHighlightTextBrushKey}" Color="Transparent" /--
/TreeView.Resources

 

Moje pytanie polega na tym jak zrobić żeby obrazek z tła nie znikał?

 

Pozdrawiam.

Maz.