Wpis w autostarcie


(St Szer) #1

czołem, co oznacz wpis w autostarcie internat.exe


(Gutek) #2

Nie masz googli - http://www.liutilities.com/products/win ... /internat/