WSA nie chce sie zainicjować


(Kalin 93) #1

Jak w temacie , ostatnio czytając o WinSock2 postanowiłem sprawdzić czy uda mi się uruchomić WSA a jednak nie chce to działać :confused:

#include 

#include 


using namespace std;


bool bWykonano = true;


int main ()

{

  WORD version = MAKEWORD (2,0);

  WSADATA wsaData;

  if (!WSAStartup (version ,&wsaData))

  {

          cout << "wystartowanie WSA sie niepowiodlo";

          WSACleanup ();

          bWykonano = false;

  }

  if (LOBYTE(wsaData.wVersion) != 2 || HIBYTE(wsaData.wVersion) != 0)

  {

                 cout << "Niepoprawna wersja";

                 WSACleanup ();

                 bWykonano = false;

  }

  if (bWykonano == true)

  {

         cout << "WSA uruchomiono pomyslnie" ;

  }

  WSACleanup();

}

(Kalin 93) #2

Już znalazłem rozwiązanie :slight_smile: Ta funkcja zwraca wartość 0 jeśli wszystko jest w porządku :slight_smile: a w rozumieniu kompilatora 0 = false