Wszystkie strony rozpoznawają IE11 jako IE 7. Jak to zmienić?

Wszystkie strony rozpoznawają IE11 jako IE7. Jak to zmienić aby poprawnie rozpoznawały “User Agent”?

To jak jest na danej stronie rozpoznawana przeglądarka może również zależeć od tego, czy jej webmaster prawidłowo zaimplementował rozpoznawanie useragent IE11.

Spotykałem się z wielokrotnie z przypadkiem, gdy Windows 8 był rozpoznawany jako… Windows 98/NT. Podobnie z przeglądarką, gdzie IE 10, a później IE 11 były rozpoznawane jako IE6 lub Mozilla.

Sprawdzić swój możesz np. na tej stronie: http://whatsmyuseragent.com/

Tu masz listę useragent dla IE11: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ie/hh869301%28v=vs.85%29.aspx

Pytam się jak to ustawić , co gdzie i jak wpisać.zmodyfikowac , edytować?

What’s My User Agent?

Your User Agent String is:

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

wszędzie poza IE zmienisz tym http://www.dobreprogramy.pl/User-Agent-Switcher,Program,Windows,12242.html

w IE musisz pogrzebać w rejestrze, np

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Search\Gathering Manager

 

Tylko po co??