Wszystkie strony rozpoznawają IE11 jako IE 7. Jak to zmienić?


(Djzon) #1

Wszystkie strony rozpoznawają IE11 jako IE7. Jak to zmienić aby poprawnie rozpoznawały "User Agent"?


(deFco247) #2

To jak jest na danej stronie rozpoznawana przeglądarka może również zależeć od tego, czy jej webmaster prawidłowo zaimplementował rozpoznawanie useragent IE11.

Spotykałem się z wielokrotnie z przypadkiem, gdy Windows 8 był rozpoznawany jako… Windows 98/NT. Podobnie z przeglądarką, gdzie IE 10, a później IE 11 były rozpoznawane jako IE6 lub Mozilla.

Sprawdzić swój możesz np. na tej stronie: http://whatsmyuseragent.com/

Tu masz listę useragent dla IE11: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ie/hh869301%28v=vs.85%29.aspx


(Djzon) #3

Pytam się jak to ustawić , co gdzie i jak wpisać.zmodyfikowac , edytować?

What’s My User Agent?

Your User Agent String is:

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko


(Ireneu18) #4

wszędzie poza IE zmienisz tym http://www.dobreprogramy.pl/User-Agent-Switcher,Program,Windows,12242.html

w IE musisz pogrzebać w rejestrze, np

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Search\Gathering Manager

 

Tylko po co??