Wtyczka z informacją o Caps lock


(pawulon_) #1

szukam czegoś takiego co by informowało mnie o tym gdy caps jest włączony. Niestety nie potrafię jeszcze bez wzrokowo pisać i przydała by mi się taka wtyczka


(Cedar) #2

W ustawieniach systemowych "klawisze filtru" (czy jakoś tak) możesz ustawić dżwiękowe powiadomienie naciśnięcia Caps Lock.


(Danielm86) #3

każda szanująca się firma dorzuca stery do swojej klawiatury. Zainstaluj z płytki lub pobierz ze strony producenta. Zainstaluj i w ustawieniach klawiatury powinny być odpowiednie opcje.