Wybór konta Chrome

Czxy jest możliwość, aby po uruchomieniu przeglądarki Chrome było okno wyboru konta użytkownika do którego nastąpi zalogowanie ?

EDIT
Ok, widzę opcję zmiany konta, ale jak zrobić, aby jedno z nich było na hasło ?

NIKT NIC ?

Cholerne chrome…