Wycinek koła delphi


(młody88) #1

witam wie ktos jak narysować w delphi 7 procentowy wycinek koła??


([alex]) #2

Polecam TeeChart - masz tam gotowe rozwiązania.

lub Canvas.Pie();

Całe kolo to 2*Pi stopni czyli n% to n*Pi/50 stopni np:

X1:=Cx-P; Y1:=Cy-P;

X2:=Cx+P; Y2:=Cy+P;

X3:=Cx+Round(P*sin(Pi/50)); Y3:=Cy+Round(P*cos(Pi/50));

X4:=Cx+Round(P*sin(n*Pi/50)); Y4:=Cy+Round(P*cos(n*Pi/50));

Canvas.Pie(X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4);

gdzie: Cx,Cy - współrzędne środka; P - promień; n - procent;