Wyczyść pamięć podręczną Spotify UWP za pomocą skryptu PowerShell

Aplikacja Spotify UWP ze Sklepu Microsoft zapisuje pamięć podręczną i profil użytkownika w ścieżce %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\SpotifyAB.SpotifyMusic_zpdnekdrzrea0
Aby opróżnić pamięć podręczną można użyć następującego skryptu PowerShell.

WAŻNE: Przed wykonaniem skryptu należy ZAMKNĄĆ aplikację Spotify.

Remove-Item -Path $env:USERPROFILE\AppData\Local\Packages\SpotifyAB.SpotifyMusic_zpdnekdrzrea0\LocalCache\Spotify\Browser\Cache\* -Recurse -Force
Remove-Item -Path $env:USERPROFILE\AppData\Local\Packages\SpotifyAB.SpotifyMusic_zpdnekdrzrea0\LocalCache\Spotify\Data\* -Recurse -Force
Remove-Item -Path $env:USERPROFILE\AppData\Local\Packages\SpotifyAB.SpotifyMusic_zpdnekdrzrea0\LocalState\Spotify\Storage\* -Recurse -Force

Wystarczy zapisać powyższy kod jako plik z rozszerzeniem PS1 i wykonać w konsoli PS jako normalny użytkownik.

1 polubienie

Pewnie też działa opcja z menu kontekstowego “Run in powershell”.

1 polubienie