Wygaszacz ze znakiem Zakaz palenia


(Mater93) #1

wchodzimy we Właściwości ekranu ustawiamy Tekst 3W,klikamy ustawienia, wybieramy czcionkę Webdinks,w polu Tekst niestandardowy wpisujemy małą literkę ,,z'' i dajemy OK.