Wyjątkowo wolny internet. strona otwiera się kilka minut


(Gorgi3000) #1

jak w temacie. proszę o analizę loga. z góry dziękuję.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:06:40, on 2007-11-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files\NOD32\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe

C:\Program Files\NOD32\nod32krn.exe

C:\Program Files\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\AIMP Classic\cAIMP.exe

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

D:\Progsy\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKLM..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" -H

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\NOD32\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKCU..\Run: [Creative WebCam Tray] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe Acrobat Reader 7.0.5\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: PowerMenu.lnk = C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\NOD32\nod32krn.exe


(jessica) #2

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz (V) >> Fix checked.

Nic tu więcej podejrzanego nie widzę.

Wolny net to najprawdopodobniej wina Twego dostawcy internetowego.

Możesz dać jeszcze log z ComboFix

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów) .

jessi


(Gutek) #3

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek222