Wyjustowany tekst


(Jarek21 1992) #1

witam,

mam coś takiego

scsm7.png

jak za pomocą css'a mogę poprawić by nie był ten tekst wyjustowany??


(Martin Riggs) #2

Do formatowania tekstu w CSS służy właściwość text-align.

Np.:

{ text-align: justify; } //Justowanie

{ text-align: left; } //Wyrównanie do lewej strony

{ text-align: right; } //Wyrównanie do prawej strony

{ text-align: center; } //Wyrównanie do środka