Wykorzystanie grafiki objętej licencją GPL


(Daniel K.) #1

Czy mogę na własnej stronie www wykorzystać ikony z systemu Linux, który objęty jest licencją GPL? Czy muszę pisać pismo do odpowiednich organizacji z zapytaniem?


(Airborn) #2

a czy przypadkiem GPL nie dotyczy tylko oprogramowania?

jednak ogólnie GPL pozwala na takie zastosowanie. pamiętaj tylko, że

ponieważ pierwotnie dotyczyło to oprogramowania, można się zastanawiać, czy wykorzystanie grafiki jest 'bazowaniem na dziele'


(Die Eye) #3

Możesz, pod warunkiem, że dalej pozostaną publicznie dostępne.


(Daniel K.) #4

Tak, a czy może to być serwis komercyjny, zarabiający np. na reklamach?


(Die Eye) #5

Tak