Wykrycie systemu w cmd


(andrzej@live) #1

witam,

Szukam skryptu do programu cmd, który wykryje wersję systemu

czyli powie czy mam system:

windows xp

windows vista

windows 7

da się tak zrobić ??

jeśli tak to jak ??


(Grzelix) #2

komendą ver określasz wersje systemu windows i na podstawie tego możesz określić czy jest xp, vista, ...

@echo off

VER | findstr /i "5\.0\." > nul

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 ECHO Running 2000


VER | findstr /i "5\.1\." > nul

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 ECHO Running XP


VER | findstr /i "5\.2\." > nul

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 ECHO Running Win 2003


VER | findstr /i "6\.0\." > nul

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 ECHO Running Vista


VER | findstr /i "6\.1\." > nul

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 ECHO Running Seven

(Łukasz14) #3

andrzej@live , a nie lepiej dodać komendę, aby wyświetliło "winver"?


(andrzej@live) #4

dzięki wam OBU

ale bardziej potrzebna opcja to skrypt .bat :wink:


(Łukash) #5

grzelix dorzucił bata ,co by okno nie znikało ,na końcu skryptu:

cmd /k