Wykrywa wirusy w programach


(system) #1

Witam.

Otóż pewnego dnia.... wyskoczyło mi masę wirusów, w podstawowych programach typu gg, bitwa o śródziemie II etc.

Cóż, dawałem do kwarantanny, też dużo wyskakuje wirusów w plikach systemowych. Xp Antivirus tak samo mi piszczy ja avast.

Msconfig też włączyć nie mogę,błąd wyskakuje.

23801742027160410950.png

Do tego, dużo plików "takich" w moim profilu.

%7Boption%7D

Log z Hijacka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:51:34, on 2010-03-10

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

c:\program files\common files\java\java update\jusched .exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

c:\program files\gadu-gadu 10\gg .exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\WINDOWS\system32\SyncMan.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\SyncMan.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\Kamil\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\av.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames2.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Regedit32] C:\WINDOWS\system32\regedit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SyncMan] C:\WINDOWS\system32\SyncMan.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [SyncMan] C:\Documents and Settings\Kamil\SyncMan.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sqmaplibrary] rundll32.exe "C:\Documents and Settings\Kamil\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\sqmaplibrary\sqmaplibrary.dll", DllInit

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [sqmaplibrary] rundll32.exe "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\sqmaplibrary\sqmaplibrary.dll", DllInit (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [sqmaplibrary] rundll32.exe "C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\sqmaplibrary\sqmaplibrary.dll", DllInit (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Funkcja Google Sidewiki - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: app_dll.dll

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 6403 bytes

System dopiero miał format.


(przemek7525) #2

Przede wszystkim, to usuń ten bajzel - antyvirus XP, który jest fałszywym antywirusem - pokazuje wirusy w plikach, w których ich nie ma (fałszywe alarmy).

Jednak dla pewności, że faktycznie nic nie ma, daj loga z OTL - otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html a loga wklej tak, jak jest napisane tutaj - zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html


(Leon$) #3

usuń tego syfa http://translate.google.pl/translate?hl ... hannel%3Ds

a więc

1.Zastosuj Malwarebytes' Anti-Malware http://cybertrash.pl/Tata/MBAM/Malwarebytes_%20Anti-Malware.html pełny skan - jak coś znajdzie to usuń zaznaczone - pokaż log

2.Pobierz OTListIt2: otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html przeskanuj daj log OTListIT.txt oraz Extras.txt.

:slight_smile: