Wyłączający się system

Witam, jestem nowy na forum, więc wybaczcie mi, jeśli zrobię coś nie tak. Otóż mam problem z laptopem. Na laptopa wgrana jest Vista. Problem polega na tym, że przy każdym włączeniu pokazuje się na chwilę wiersz poleceń. Na końcu zapisane jest polecenie shutdown -s. Potem wiersz znika i pojawia się informacja, że system zostanie zamknięty za mniej niż minutę. Wpisuję w uruchom shutdown -a i się zatrzymuje. Ale jak się tego pozbyć? :frowning: Proszę o pomoc.

Witaj,

Instalowałeś jakąś aplikację / paczkę sterowników? Jakiś nieudolny programista potrzebował, aby system został zrestartowany po instalacji oprogramowania, jednak coś pewnie sobie nie radzi z usunięciem tego polecenia. Inna możliwość, że ktoś Ci zrobił kawał. Zacznij od wpisania w linii poleceń: msconfig

Tam znajdziesz zakładkę “Startup” (czy coś na tej zasadzie, nie mam dostępu do MS Vista). Możliwe, że już tam znajdziesz skrót do skryptu z shutdownem.

http://www.wsp.krakow.pl/techsupp/sasser.html

http://www.wsp.krakow.pl/techsupp/blaster-virus.htm

mógł byś także dać log z Hijackthis.

hijackthis-rsit-otl-dds-inne-instrukcja-t36654.html

Ściągnąłem sobie program, lecz nie chciał się uruchomić, ściągnąłem jeszcze raz i jeszcze raz, ale nic, zrestartowałem komputer i zaczęło to wyskakiwać. Wydaje mi się, że to jakiś wirus. Wiesz może czy da się wstawiać obrazki? Jeśli tak, to jak? Łatwiej mi będziewytłumaczyć, jak pokażę parę screenów :slight_smile:

Oto log z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:31:27, on 2009-08-15

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18294)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynAsus.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.asus.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.5\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.5\CoIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [P2Go_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\AsScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ALLUpdate] "D:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [mDVD] C:\WINDOWS\mDVD.bat

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix: 

O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe


--

End of file - 6623 bytes