Wyłączanie procesu w C#

Witam,

mam jedno pytanie. Jak w C# wyłączyć jakiś proces zachodzący w systemie, np. gg.exe? Jeśli ktoś może podać kod do tego, to proszę o podanie.

Pozdrawiam.

Zabijanie procesów po nazwie to nieszczególnie dobry pomysł. Jeśli jednak musisz, to:

using System;

using System.Diagnostics;

using System.ComponentModel;

...

{

 Process [] Notepads = Process.GetProcessesByName("notepad");

 foreach (Process CurrentNotepad in Notepads)

 {

  CurrentNotepad.Kill();

 }

}

GetProcessesByName i Kill mogą rzucać wyjątkami. Możliwość listowania procesów i zabijania oraz ewentualne wyjątki zależą od a) systemu operacyjnego b) tokenu procesu/wątku Twojego programu c) deskryptora bezpieczeństwa procesu który chcesz zabić d) sesji Twojego programu e) sesji programu który chcesz ubić.

Hej,

Wiem, że odświeżam kotleta, ale piszę prosty z pozoru projekt i nie wiem jak mam rozwiązać problem.

Potrzebuję zrobić aplikację Klient - Serwer, która będzie zamykała komputer Klient :wink:

Mam zestawione połączenie,

Mam sposób na wyłączanie, - zabijam Twoim sposobem svchost.exe i komp się drastycznie wyłącza.

Pytanie moje teraz takie, jak mogę przesłać ten parametr zdalnie ?

Taką mam klasę połączeń

class DanePolaczenia

    {      

      public TcpClient server;

      public string Polacz(string adress, int port)

      {

        try

        {

          server = new TcpClient(adress, port);

          return "Połączono";          

        }


        catch (SocketException)

        {  

         return "Nie można nawiązać połączenia";   

        }

Tak się łączę

private void connect_button_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      string komunikat_komp1, komunikat_komp2;      

      DanePolaczenia Polaczenie = new DanePolaczenia();      

      komunikat_komp1 = Polaczenie.Polacz("127.0.0.1", 9050);      

      connect1.Text = komunikat_komp1;

A tak odbieram połączenie …

class SimpleTcpSrvr

{

  public static void Main()

  {

    int recv;

    byte[] data = new byte[1024];


    TcpListener serwer = new TcpListener(9050);

    serwer.Start();

    Console.WriteLine("...Oczekiwanie na połączenie...");

    TcpClient client = serwer.AcceptTcpClient();

    NetworkStream ns = client.GetStream();


    IPEndPoint clientep = (IPEndPoint)client.Client.RemoteEndPoint;

    Console.WriteLine("Połączono na adresie IP {0} i porcie {1}", clientep.Address, clientep.Port);

    string message = "Zalogowano";


    data = Encoding.ASCII.GetBytes(message);

    ns.Write(data, 0, data.Length);


    while (true)

    {

      data = new byte[1024];

      recv = ns.Read(data, 0, data.Length);

      if (recv == 0)

        break;

      Console.WriteLine(Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv));      message = "Thank";


      ns.Write(Encoding.ASCII.GetBytes(message), 0, message.Length);

    }

    Console.WriteLine("Rozłączono z numerem IP {0}", clientep.Address);

    client.Close();

    serwer.Stop();

    Console.ReadLine();

  }

}

Jak to spiąć ze sobą, żeby przy zastosowaniu przycisku a Kliencie -> serwer zgasł :wink: jak wspomniałem przy użyciu zabijania svchost :wink:

Nie lepiej jest uruchomić proces shutdown /s?? :slight_smile:

Process.Start("shutdown /s");

Pozdrawiam.