Wyłączanie się komputera - log


(Habibubin) #1

Witam. Problem polega na tym, że komputer mi sie samoczynnie wyłącza. Nieraz potrafi dłuzszy czas pochodzić, ale nie raz odrazu po5, 10 minutach się wyłącza. Po czym mam problemy z włączeniem. Kilkakrotnie musze wciskać przycisk startu i dopiero za któryms razem się włączy. Nie wiem czy to tez nie przypadkiem jakas mechaniczna usterka. Ponadto podczas przeglądania stron www w przegladarce operze wyskakuje mi konsola błedów. Wiatraczki i wentylację mam dobra. Teraz zdjąłem tez obudowę.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:44, on 2008-02-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\PS2USBKbdDrv.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {8126A4A5-BFD3-46FE-BBDF-BFB5CF78E489} - (no file)

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ED4BD629-C1B6-4399-8A34-02CCAA921DC9} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WireLessKeyboard] C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\StartAutorun.exe PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: ashDisp.exe.lnk = C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)

O9 - Extra button: Translate into English - {CCCE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica2\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Translate into English - {CCCE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica2\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra button: Translate into Polish - {CCCE5D71-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica2\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Translate into Polish - {CCCE5D71-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica2\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra button: Save translated page - {CCCE5D72-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica2\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Save translated page - {CCCE5D72-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica2\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra button: Options - {CCCE5D73-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica2\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Options - {CCCE5D73-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica2\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.0_03) -

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

--

End of file - 9533 bytes


(Leon$) #2

wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642

przeskanuj daj log

:slight_smile:


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052


(Habibubin) #4

pousuwałem .jednak combofix nei chce mi sie uruchomic, pokazuje sie tabelka poczym znika i nic sie juz nie pojawia. wklejam nowego loga, bpo troche pousuwałme wpisów. obecnie mam włączony komp od ok. 2 h i nic sie nie dzieje,wiec moze cos sie udało zrobic. ale wczesniej miałem problemy z włączeniem wcisnąłem power tylko lampeczka sie zapaliła ze uruchomiony, jednak rozruchu nie było. i gdzies za ok 5min sam sie włączył, sam juz nie wiem o co chodzi.

http://wklejto.pl/7523


(Leon$) #5

usuń tego Combofixa i pobierz jeszcze raz

:slight_smile:


(Gutek) #6

W takim układzie -

Daj log z Deckard's System Scanner

O3 - Toolbar: (no name) - {ED4BD629-C1B6-4399-8A34-02CCAA921DC9} - (no file)

wpis usuń HijackThisem >>> Fix checked


(Habibubin) #7

Dziekuje za wszelką pomoc.

Poniżej log z DSS:

http://wklejto.pl/7615


(Gutek) #8

Start >>> Uruchom >>> cmd wpisać:

SC STOP MEMSWEEP2

SC DELETE MEMSWEEP2

C:\windows\zip.exe

C:\windows\VFind.exe

C:\windows\swxcacls.exe

C:\windows\swsc.exe

C:\windows\swreg.exe 

C:\windows\sed.exe

C:\windows\grep.exe

C:\windows\fdsv.exe

usuń w trybie awaryjnym te pliki Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Windows Registry Editor Version 5.00 


[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.


(Habibubin) #9

Zrobiłem wg zalecen gutek2222. Jednak wyłaczanie sie komputera nie ustaje, jednak myśle że bedzie to jakas usterka mechaniczna. właczając komputer, zapala się jedynie kontrolka, jednak uruchomienie następuje za ok. 3-10min samoczynnie. Z wyłaczeniem komputera tak samo, nagle sie wyłączy, po czym za jakies 2-10minut znowu sam się właczy.

Dziekuje za wszystkie porady, jednak mysle ze bez pomoc fachowca nie dam rady pozbyc sie problemu. pzdr


(Gutek) #10

Zobacz jeszcze http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in ... topic=15.0 i daj log z Debugging Tools for Windows


(Habibubin) #11
  1. Pobieramy i instalujemy narzędzie Debugging Tools for Windows

  2. Po zainstalowaniu programu uruchamiamy go (wchodząc w Start > Wszystkie programy > Debugging Tools for Windows > WinDbg), po czym wybieramy File > Open Crash Dump.

Wszystko to robię, wyskakuje mi tabelka, gdzie w nazwie pliku widnieje MEMORY.DMP daje otwórz i nie może znaleźć pliku. No i na tym koniec ..


(Leon$) #12

a czy od momentu zainstalowania Debugging Tools miałeś już bluescreen bo jeżeli nie to tam żadnego pliku nie ma bo niby skąd

:slight_smile:


(Habibubin) #13

Wymieniłem zasilacz i wszystko git. Dzieki za pomoc.