Wyłączanie usług w Windows 7 (czy i które?)

Jeśli komputer spisuje sie bez zarzutu, lub jest świeżo po (re)instalacji:

  • zrestartować komputer;

  • po uruchomieniu się systemu odczekać (niczego nie włączając) około 5 minut - niektóre usługi włączają się z opóźnieniem;

  • otworzyć Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi i kliknięciem w kolumnie Typ uruchomienia, uporządkować je alfabetycznie ;

  • uruchomione , czyli czynne usługi uruchamiane ręcznie , kliknąć dwukrotnie i w pojawiającym się oknie wybrać uruchamianie automatyczne , ponieważ te usługi i tak nadal będą się uruchamiać wraz z systemem;

  • przejrzeć teraz usługi uruchamiane automatycznie i te, które nie są bieżąco czynne ( nie uruchomione ), sposobem jak wyżej, zmienić sposób uruchamiania na ręczny , odciążając tym samym system od niepotrzebnego, automatycznego uruchamiania;

  • przejrzeć uważnie wszystkie usługi uruchamiane automatycznie (i bieżąco uruchomione) i ewentualnie zmienić sposób uruchamiania wybranych usług na uruchamianie ręczne - wersja bezpieczna , lub…

  • całkowicie wyłączyć usługi, co do których jesteśmy absolutnie pewni (wg. bocznego opisu), że nie są nam potrzebne. Warto jednak zanotować sobie usługi, które całkowicie wyłączyliśmy.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, wyłączanie olbrzymich ilości usług wcale aż tak bardzo nie “oszczędza” pamięci i dla bezpieczeństwa, jeśli nie mamy pewności, lepiej usługę automatyczną przełączyć na uruchamianie ręczne niż ryzykować całkowite wyłączenie.

1lajk