Wyłączenie Asystenta zgodności programów w Windows 10 1803

Wprowadzenie

Systemy Windows posiadają wsteczną kompatybilność z wcześniejszymi wersjami systemu. Dlatego folder %WINDOR%\WinSxS jest tak duży (około 7,5 GB). Jeżeli nie potrzebujemy asystenta zgodności i irytują nas popupy podczas instalacji starszego oprogramowania możemy poprzez zmiany w rejestrze wyłączyć PCA.

Przed dokonaniem zmian w rejestrze zalecam utworzenie punktu przywracania systemu i kopię zapasową rejestru.

Wyłączenie PCA

Tworzymy plik disable_pca.reg z następującym kodem:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat]
"DisablePCA"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat]
"DisableUAR"=dword:00000001
"AITEnable"=dword:00000000
"DisablePropPage"=dword:00000001
"DisablePCA"=-

[-HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\ContextMenuHandlers\Compatibility]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shellex\ContextMenuHandlers\Compatibility]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\ContextMenuHandlers\Compatibility]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\Compatibility]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\shellex\ContextMenuHandlers\Compatibility]

Następnie klikamy 2x na plik disable_pca.reg i wprowadzamy zmiany do rejestru. Na koniec uruchamiamy cmd.exe jako administrator i wyłączamy usługę PCA:

sc config "PcaSvc" start= disabled
sc stop "PcaSvc"

Uruchamiamy ponownie urządzenie.