Wyłączenie autostartu Windows messenger


(3dm Racek) #1

Jeżeli chcemy, aby windows messenger nie uruchamiał się wraz ze startem systemu wciskamy LOGO WINDOWS+R i wpisujemy "gpedit.msc".

Teraz wybieramy: Konfiguracja użytk.-->Szablony administracyjne -->Skałdniki systemu windows -->Windows Messenger -->"Na początku nie uruchamiaj ..." Zaznaczamy na 'włączone' i już :slight_smile:

+Porada autorska

Zmiana tytułu z Messnger => OUT

Sugerowało inną poradę

Asterisk