Wyłączenie okienek informujących o braku miejsca


(Xpecet11) #1

Najgorsze jest to, że dymek pokazuje się, gdy mamy 25 GB (10 %). Możemy opóźnić wyświetlaniu komunikatu, by pokazywał się wtedy, gdy mamy tylko 5 GB.

Start>>Uruchom>>Wpisz regedit. Za grzebanie nie ponoszę odpowiedzialności!

Rozwiń klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\parameters. Utwórz nową wartość DWORD. Nadaj jej nazwę DiskSpaceTreshold. Następnie kliknij ją 2x i w oknie Edytowanie wartości DWORD w polu Dane wartości wpisz liczbę, która będzie procentowo określać ilość miejsca na dysku, wyzwalającą komunikat. Naciśnij OK. Zamknij okno edycji Rejestru.


(Redq) #2

Najlepiej do tego użyć programu XP-ANTISPY