Wyłączenie powiadomień Push w Firefox

Aby wyłączyć powiadomienia Push w Firefox w pasku adresu przeglądarki wpisujemy: " about:config", następnie w polu " Szukaj" wprowadzamy frazę " dom.webnotifications.enabled", zmieniamy wartość na " false" poprzez dwukrotne kliknięcie na nią lewym przyciskiem myszy lub poprzez pojedyncze kliknięcie prawym przyciskiem myszy, którym wywołamy menu w którym wybieramy opcję " Przełącz". Od tej chwili powiadomienia Push w Firefoxie są wyłączone, natomiast jeżeli chcemy je przywrócić, postępujemy zgodnie z powyższą instrukcją, tyle że zmieniamy wartość z " false" na " true".