Wyłączenie zapory systemu


(Szymon135) #1

Jest tutaj gdzieś opcja aby wyłączyć zaporę.Potrzebuję tego gdyż jest to prawdopodobnie przyczyną nie działania eMule


(sla17) #2

Pomocny może się okazać link Włączanie i wyłączanie Zapory systemu Windows


(MaRa) #3

Wyłączanie zapory i jej konfiguracja powinno być we Właściwościach danego połączenia (prawy przycisk myszy na ikonce konkretnego połączenia w Panelu Sterowania).


(Trytonit) #4

Możesz też w ten sposób: Panel Sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi.

W liście poszukaj "Zapora Systemu Windows". Kliknij Zatrzymaj, i zmień właściwość na "Wyłączona". To na stałe wyłączy zaporę w Windowsie.