Wypakowywanie pliku .exe - nieobsługiwany wątek aplikacji

Witam, mam grę Five Nights at Freddy’s która jest w pliku .exe a nie normalnie w folderze na dysku więc chciałem sobie wyjąć kilka plików i pozamieniać kilka grafik na swoje (zrobić coś na kształt moda). WinRARem nie da się nic wypakować więc pobrałem program FreddyExplorer który niby miał mi wypakować wszystko tak jak chciałem. Ale przy próbie załadowania pliku .exe pojawia się to:

 

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

 

************** Tekst wyjątku **************

System.IO.FileNotFoundException: Nie można załadować pliku lub zestawu ‘Ionic.Zlib, Version=1.9.1.8, Culture=neutral, PublicKeyToken=edbe51ad942a3f5c’ lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.

Nazwa pliku: ‘Ionic.Zlib, Version=1.9.1.8, Culture=neutral, PublicKeyToken=edbe51ad942a3f5c’

   w FreddyExplorer.FreddyLoader.ReadCompressed(BinaryReader br, Boolean decompress)

   w FreddyExplorer.ResourceEntry.FetchData()

   w FreddyExplorer.MetadataStringEntry…ctor(UInt16 id, Int32 dataLocation, Byte[] preData, String name)

   w FreddyExplorer.FreddyLoader.readEntry(MemoryStream ms, BinaryReader br)

   w FreddyExplorer.FreddyLoader.ReadEntries()

   w FreddyExplorer.FreddyLoader.LoadGame(String path)

   w FreddyExplorer.MainForm.openButton_Click(Object sender, EventArgs e)

   w System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)

   w System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)

   w System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)

   w System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)

   w System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)

   w System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)

   w System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)

   w System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)

   w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)

   w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

   w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)

   w System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)

   w System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)

   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

   w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

 

OSTRZEŻENIE: rejestrowanie informacji o powiązaniach zestawów jest wyłączone.

Aby włączyć rejestrowanie błędów powiązań zestawów, ustaw wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) równą 1.

Uwaga: z włączeniem rejestrowania błędów powiązań zestawów wiąże się pewien spadek wydajności.

Aby wyłączyć tę funkcję, usuń wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

 

 

 

************** Zestawy załadowane **************

mscorlib

    Wersja zestawu: 4.0.0.0

    Wersja Win32: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)

    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll


FreddyExplorer

    Wersja zestawu: 1.0.0.0

    Wersja Win32: 1.0.0.0

    CodeBase: file:///C:/Users/user/Desktop/FreddyExplorer.exe


System.Windows.Forms

    Wersja zestawu: 4.0.0.0

    Wersja Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel

    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll


System.Drawing

    Wersja zestawu: 4.0.0.0

    Wersja Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel

    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll


System

    Wersja zestawu: 4.0.0.0

    Wersja Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel

    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll


System.Core

    Wersja zestawu: 4.0.0.0

    Wersja Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel

    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll


System.Windows.Forms.resources

    Wersja zestawu: 4.0.0.0

    Wersja Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel

    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll


mscorlib.resources

    Wersja zestawu: 4.0.0.0

    Wersja Win32: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)

    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll


 

************** Debugowanie w trybie JIT **************

Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej

aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć

wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.

Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym

debugowaniem.

 

Na przykład:

 

<configuration>

    <system.windows.forms jitDebugging=“true” />

</configuration>

 

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki

są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze

i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

Spróbuj FileRollerem. Świetnie otwiera pliki EXE. Jak nie masz Linuxa użyj Cygwina.