Wyraz dać do tablicy składającej się z jego liter "java"


(si@tk@rz) #1

Otóz mam taki problem. Mam tablicę złożoną z 10 wyrazów. Losowo wybieram sobie jeden z nich i dajmy na to wylosowało mi "kalendarz". Teraz chcę ten wyraz dać do tablicy, który będzie się składała z jego liter, czyli będzie to wyglądało

Nie wiem jak ze stringa zrobić tutaj chara.


(Piojed00502) #2

Możesz wydobywać poszczególne znaki z tego stringa metodą charAt(int) i zapisywać do kolejnych elementów tablicy.


(si@tk@rz) #3

Zrobiłem to w inny sposób:

char x []= Tab_.toCharArray( );_