Wyrażenia regulatne - usuwanie ciągów


(Radmistrz2) #1

Chciał bym usunąć wszystkie fragmenty z tekstu, które zaczynają się na i kończą na . W ciągu jest kilka takich fragmentów np.

jakis tekst

.

Napisałem cośtakiego ale nie działa. Co jest źle??

$ciag2[$i] = ereg_replace('(.*)', ' ', $ciag[$i]);

?>

(adpawl) #2

np.

<?php

$ciag='test  
jakis tekst . xyz test.';

$ciag2 = eregi_replace('(.+)', ' ', $ciag);

echo $ciag2;

?>[/code]

Ale polecał bym przejść na preg_replace http://pl2.php.net/preg_replace