Wyrażenie regularne PHP


(Mario99228) #1

Witam, potrzebuje wyciągnąć z logi user=root logi samo root.

udało mi się wymyślić coś takiego /user=(.*)/s ale otrzymuje samo user=root.

Jak wyciągnąć słowo po znaku '=' ?


(Pablo_Wawa) #2
$contents = 'logi user=root logi';

if (preg_match('/user=(.*)\s/i',$contents,$matches))

  echo $matches[1];

Wyciągnie słowo (do znaku białego - np. spacji) po “=”.


(Mario99228) #3

Dzięki!