Wyrenderowane przy użyciu Blender Cycles


(ptg010) #1

Diamenty.


(ptg010) #2

Włosy.