Wyrenderowane przy użyciu Blender Cycles

Diamenty.

Włosy.