Wyskakują mi cały czas reklamy :-(


(Michal69) #1

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Przemoxmx) #2

wyskakuja ci reklamy bo w IE to normalne... zainstaluj opere albo mozille firefox 1.5 to sie pozbedziesz wiekszosci reklam chociaz nie wszystkich... ja uzywam firefoxa i nie nazekam na reklamy


(Gutek) #3

zobacz Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix


(Michal69) #4

L2MFIX find log 010406

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]

"DLLName"="Ati2evxx.dll"

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000001

"Lock"="AtiLockEvent"

"Logoff"="AtiLogoffEvent"

"Logon"="AtiLogonEvent"

"Disconnect"="AtiDisConnectEvent"

"Reconnect"="AtiReConnectEvent"

"Safe"=dword:00000000

"Shutdown"="AtiShutdownEvent"

"StartScreenSaver"="AtiStartScreenSaverEvent"

"StartShell"="AtiStartShellEvent"

"Startup"="AtiStartupEvent"

"StopScreenSaver"="AtiStopScreenSaverEvent"

"Unlock"="AtiUnLockEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

6c,00,00,00

"Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

"Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

"DLLName"="cscdll.dll"

"Logon"="WinlogonLogonEvent"

"Logoff"="WinlogonLogoffEvent"

"ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"

"Startup"="WinlogonStartupEvent"

"Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"

"StartShell"="WinlogonStartShellEvent"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Dynamic Directory]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"="C:\WINDOWS\system32\i6600gjme6oa0.dll"

"Impersonate"=dword:00000000

"Logon"="WinLogon"

"Logoff"="WinLogoff"

"Shutdown"="WinShutdown"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="SCardStartCertProp"

"Logoff"="SCardStopCertProp"

"Lock"="SCardSuspendCertProp"

"Unlock"="SCardResumeCertProp"

"Enabled"=dword:00000001

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"StartShell"="SchedStartShell"

"Logoff"="SchedEventLogOff"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

"Logoff"="WLEventLogoff"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

"DLLName"="WlNotify.dll"

"Lock"="SensLockEvent"

"Logon"="SensLogonEvent"

"Logoff"="SensLogoffEvent"

"Safe"=dword:00000001

"MaxWait"=dword:00000258

"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"

"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"

"Startup"="SensStartupEvent"

"Shutdown"="SensShutdownEvent"

"StartShell"="SensStartShellEvent"

"PostShell"="SensPostShellEvent"

"Disconnect"="SensDisconnectEvent"

"Reconnect"="SensReconnectEvent"

"Unlock"="SensUnlockEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"Logoff"="TSEventLogoff"

"Logon"="TSEventLogon"

"PostShell"="TSEventPostShell"

"Shutdown"="TSEventShutdown"

"StartShell"="TSEventStartShell"

"Startup"="TSEventStartup"

"MaxWait"=dword:00000258

"Reconnect"="TSEventReconnect"

"Disconnect"="TSEventDisconnect"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wzcnotif]

"DLLName"="wzcdlg.dll"

"Logon"="WZCEventLogon"

"Logoff"="WZCEventLogoff"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000000

**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

"{769FF1E3-7136-B6C8-F079-0DB2608802BD}"=""

**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta waciwoci pliku multimedialnego"

"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"

"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"

"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona waciwoci OLE Docfile"

"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"

"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"

"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wywietlania"

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania"

"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usugi DS"

"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodnoci"

"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsugi danych wycinkowych powoki"

"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"

"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"

"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"

"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"

"{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w"

"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web"

"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"

"{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"

"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"

"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"

"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"

"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"

"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"

"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"

"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoĄczenia sieciowe"

"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoĄczenia sieciowe"

"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"

"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Shell extensions for Windows Script Host"

"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"

"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"

"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"

"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"

"{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Set Program Access and Defaults"

"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"

"{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"

"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"

"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."

"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"

"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz©dzia administracyjne"

"{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}"="Strona waciwoci Poprzednie wersje"

"{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}"="Poprzednie wersje"

"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"

"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"

"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"

"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"

"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"

"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"

"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet"

"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"

"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powoki zwi©kszonej"

"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powoki zwi©kszonej 2"

"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"

"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"

"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"

"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"

"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"

"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz©dzie opcji drzewa rejestru"

"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"

"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"

"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupenianie Microsoft"

"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr©bnianie obraz˘w Trident"

"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania MRU"

"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeniania MRU"

"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost©pny"

"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr©czny ledzenia"

"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeniania historii Microsoft"

"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft"

"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft"

"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powoki"

"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"

"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powoki"

"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"

"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"

"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"

"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"

"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"

"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"

"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"

"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"

"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"

"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"

"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"

"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"

"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"

"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"

"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"

"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"

"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"

"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"

"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami©ci podr©cznej ActiveX"

"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"

"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"

"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"

"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"

"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"

"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"

"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"

"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"

"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"

"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"

"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powoki"

"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"

"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"

"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"

"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"

"{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}"="Autoplay for SlideShow"

"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w"

"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)"

"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr©bnianie miniatur HTML"

"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"

"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"

"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"

"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powoki kreatora publikacji"

"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport"

"{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"

"{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"

"{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"

"{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanau"

"{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanau"

"{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsugi kanau"

"{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"

"{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"

"{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}"="Extensions Manager Folder"

"{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"

"{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"

"{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"

"{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"

"{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"

"{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"

"{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"

"{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"

"{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"

"{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"

"{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"

"{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"

"{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"

"{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"

"{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"

"{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"

"{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"

"{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"

"{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"

"{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"

"{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"

"{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"

"{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"

"{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"

"{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."

"{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

"{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"

"{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"

"{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}"="DriveLetterAccess"

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"

"{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}"="Fusion Cache"

"{FED7043D-346A-414D-ACD7-550D052499A7}"="dBpowerAMP Music Converter 1"

"{2C49B5D0-ACE7-4D17-9DF0-A254A6C5A0C5}"="dBpowerAMP Music Converter"

"{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"="Foldery w sieci Web"

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}"="Portable Media Devices"

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}"="Portable Media Devices Menu"

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}"="Shell Search Band"

"{1BA46F2A-B7AB-4A9E-A138-2423A8C54A71}"=""

**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{1BA46F2A-B7AB-4A9E-A138-2423A8C54A71}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{1BA46F2A-B7AB-4A9E-A138-2423A8C54A71}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{1BA46F2A-B7AB-4A9E-A138-2423A8C54A71}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{1BA46F2A-B7AB-4A9E-A138-2423A8C54A71}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\cImocx.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\

adctres.dll Fri 2005-12-30 10:32:52 ..S.R 235 464 229,95 K

aza20e~1.dll Fri 2005-12-30 12:48:04 ..S.R 236 433 230,89 K

browseui.dll Thu 2005-11-24 1:39:20 A.... 1 022 464 998,50 K

cdfview.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A.... 151 552 148,00 K

cimocx.dll Wed 2006-01-11 10:14:30 ..... 235 356 229,84 K

danim.dll Sat 2005-11-05 4:18:02 A.... 1 055 744 1,00 M

dxtrans.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A.... 205 312 200,50 K

esent.dll Thu 2005-10-20 23:30:54 A.... 1 092 608 1,04 M

extmgr.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A.... 55 808 54,50 K

fp6o03~1.dll Wed 2005-12-28 21:10:58 ..S.R 234 447 228,95 K

g2220c~1.dll Fri 2005-12-30 16:37:56 ..S.R 234 127 228,64 K

g4jole~1.dll Fri 2005-12-30 16:13:26 ..S.R 235 219 229,70 K

gccoll~1.dll Tue 2005-11-15 12:12:08 A.... 126 680 123,71 K

gcunco~1.dll Tue 2005-11-15 12:12:06 A.... 95 448 93,21 K

gdi32.dll Thu 2005-12-29 3:56:06 A.... 280 064 273,50 K

gp68l3~1.dll Wed 2006-01-11 8:22:06 ..S.R 235 356 229,84 K

gprol3~1.dll Mon 2005-12-26 10:56:22 ..S.R 235 840 230,31 K

gwfspi~1.dll Fri 2005-11-04 16:27:18 A.... 23 304 22,76 K

hashlib.dll Tue 2005-11-15 12:12:08 A.... 117 976 115,21 K

i6600g~1.dll Tue 2006-01-10 22:41:46 ..S.R 235 356 229,84 K

iepeers.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A.... 251 392 245,50 K

inseng.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A.... 96 768 94,50 K

istact~1.dll Thu 2005-12-29 12:14:20 A.... 69 632 68,00 K

j84oli~1.dll Sun 2006-01-01 12:44:40 ..S.R 236 629 231,08 K

jt0207~1.dll Fri 2005-12-30 12:56:58 ..S.R 234 112 228,63 K

kgdgae.dll Fri 2005-12-30 12:40:56 ..S.R 235 968 230,44 K

lv2o09~1.dll Mon 2005-12-26 11:38:14 ..S.R 234 776 229,27 K

m8lsli~1.dll Tue 2006-01-10 13:27:36 ..S.R 235 356 229,84 K

msctl32.dll Mon 2005-12-26 10:36:18 A.... 61 952 60,50 K

mshtml.dll Thu 2005-11-24 1:39:22 A.... 3 013 632 2,87 M

mshtmled.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A.... 448 512 438,00 K

msrating.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A.... 146 432 143,00 K

mstime.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A.... 530 944 518,50 K

mzrmsg.dll Fri 2005-12-30 12:48:46 ..S.R 236 687 231,14 K

nptlogon.dll Tue 2005-12-27 10:15:22 ..S.R 234 447 228,95 K

p28qlc~1.dll Tue 2006-01-10 8:28:12 ..S.R 233 947 228,46 K

pngfilt.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A.... 39 424 38,50 K

q0psla~1.dll Mon 2005-12-26 10:59:22 ..S.R 234 447 228,95 K

q2680c~1.dll Mon 2005-12-26 11:36:10 ..S.R 235 309 229,79 K

r8p80i~1.dll Mon 2005-12-26 11:42:14 ..S.R 234 447 228,95 K

shdocvw.dll Thu 2005-12-01 4:34:28 A.... 1 492 480 1,42 M

shlwapi.dll Fri 2005-10-21 4:42:12 A.... 473 600 462,50 K

spmsg.dll Thu 2005-10-13 0:21:28 ..... 16 096 15,72 K

ssldr32.dll Mon 2005-12-26 10:36:24 A.... 10 240 10,00 K

t48ule~1.dll Tue 2005-12-27 11:24:50 ..S.R 236 431 230,89 K

urlmon.dll Sat 2005-11-05 4:18:08 A.... 605 184 591,00 K

wininet.dll Fri 2005-10-21 4:42:12 A.... 660 992 645,50 K

wppsrcwp.dll Fri 2005-12-30 12:45:04 ..S.R 236 433 230,89 K

zlbw.dll Mon 2005-12-26 10:36:44 A.... 46 592 45,50 K

49 items found: 49 files (21 H/S), 0 directories.

Total of file sizes: 17 367 419 bytes 16,56 M

Locate .tmp files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\

guard.tmp Wed 2006-01-11 10:15:32 ..S.R 235 356 229,84 K

1 item found: 1 file (1 H/S), 0 directories.

Total of file sizes: 235 356 bytes 229,84 K

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

Numer seryjny woluminu: E899-A322

Katalog: C:\WINDOWS\System32

2006-01-11 10:15 235˙356 guard.tmp

2006-01-11 08:22 235˙356 gp68l3ju1.dll

2006-01-10 22:41 235˙356 i6600gjme6oa0.dll

2006-01-10 13:27 235˙356 m8lsli3718.dll

2006-01-10 08:28 233˙947 p28qlcl51fq.dll

2006-01-06 10:19

2006-01-01 12:44 236˙629 j84olih3184.dll

2005-12-30 16:37 234˙127 g2220cfoef2c0.dll

2005-12-30 16:13 235˙219 g4jole131h.dll

2005-12-30 12:56 234˙112 jt0207doe.dll

2005-12-30 12:48 236˙687 mzrmsg.dll

2005-12-30 12:48 236˙433 aza20e5oeh.dll

2005-12-30 12:45 236˙433 wppsrcwp.dll

2005-12-30 12:40 235˙968 kgdgae.dll

2005-12-30 10:32 235˙464 adctres.dll

2005-12-28 21:10 234˙447 fp6o03j3e.dll

2005-12-27 11:24 236˙431 t48ulel91hq.dll

2005-12-27 10:15 234˙447 nptlogon.dll

2005-12-26 11:42 234˙447 r8p80i7ue8.dll

2005-12-26 11:38 234˙776 lv2o09f3e.dll

2005-12-26 11:36 235˙309 q2680cjuefo80.dll

2005-12-26 10:59 234˙447 q0psla771d.dll

2005-12-26 10:56 235˙840 gprol3931.dll

2005-03-04 15:28

22 plik(˘w) 5˙176˙587 bajt˘w

2 katalog(˘w) 1˙721˙069˙568 bajt˘w wolnych


(Gutek) #5

Zrób tak, zapuść z tego narzędzia L2Mfix opcję 2. Run Fix = opcja automatycznego usuwania VX2, jej wybranie spowoduje uruchomienie procedury czyszczącej oraz prośbę kompa o reset. W trakcie resetu zastartuje plik second.bat, który zabije rundll32.exe + explorer.exe (zniknie wam Pulpit) i dokończy procedurę czyszczącą.

To może trwać DO PIĘCIU MINUT! Na koniec dostaniecie loga co znaleziono i co usunięto.

Po tym daj nowy log nr1 czekam - czyli jak wyzej, po uswaniu :wink:


(Michal69) #6

L2mfix 010406

Creating Account.

Polecenie zostao wykonane pomylnie.

Adding Administrative privleges.

Checking for L2MFix account(0=no 1=yes):

1

Granting SeDebugPrivilege to L2MFIX ... successful

Checking for L2MFix account(0=no 1=yes):

0

Zipping up files for submission:

zip warning: name not matched: dlls*.*

zip error: Nothing to do! (backup.zip)

updating: backregs/notibac.reg (164 bytes security) (deflated 88%)

Złączono Posta : 12.01.2006 (Czw) 10:07

L2MFIX find log 010406

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]

"DLLName"="Ati2evxx.dll"

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000001

"Lock"="AtiLockEvent"

"Logoff"="AtiLogoffEvent"

"Logon"="AtiLogonEvent"

"Disconnect"="AtiDisConnectEvent"

"Reconnect"="AtiReConnectEvent"

"Safe"=dword:00000000

"Shutdown"="AtiShutdownEvent"

"StartScreenSaver"="AtiStartScreenSaverEvent"

"StartShell"="AtiStartShellEvent"

"Startup"="AtiStartupEvent"

"StopScreenSaver"="AtiStopScreenSaverEvent"

"Unlock"="AtiUnLockEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

6c,00,00,00

"Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

"Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

"DLLName"="cscdll.dll"

"Logon"="WinlogonLogonEvent"

"Logoff"="WinlogonLogoffEvent"

"ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"

"Startup"="WinlogonStartupEvent"

"Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"

"StartShell"="WinlogonStartShellEvent"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="SCardStartCertProp"

"Logoff"="SCardStopCertProp"

"Lock"="SCardSuspendCertProp"

"Unlock"="SCardResumeCertProp"

"Enabled"=dword:00000001

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"StartShell"="SchedStartShell"

"Logoff"="SchedEventLogOff"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

"Logoff"="WLEventLogoff"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

"DLLName"="WlNotify.dll"

"Lock"="SensLockEvent"

"Logon"="SensLogonEvent"

"Logoff"="SensLogoffEvent"

"Safe"=dword:00000001

"MaxWait"=dword:00000258

"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"

"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"

"Startup"="SensStartupEvent"

"Shutdown"="SensShutdownEvent"

"StartShell"="SensStartShellEvent"

"PostShell"="SensPostShellEvent"

"Disconnect"="SensDisconnectEvent"

"Reconnect"="SensReconnectEvent"

"Unlock"="SensUnlockEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Setup]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"="C:\WINDOWS\system32\jt4807hue.dll"

"Impersonate"=dword:00000000

"Logon"="WinLogon"

"Logoff"="WinLogoff"

"Shutdown"="WinShutdown"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"Logoff"="TSEventLogoff"

"Logon"="TSEventLogon"

"PostShell"="TSEventPostShell"

"Shutdown"="TSEventShutdown"

"StartShell"="TSEventStartShell"

"Startup"="TSEventStartup"

"MaxWait"=dword:00000258

"Reconnect"="TSEventReconnect"

"Disconnect"="TSEventDisconnect"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wzcnotif]

"DLLName"="wzcdlg.dll"

"Logon"="WZCEventLogon"

"Logoff"="WZCEventLogoff"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000000

**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

"{769FF1E3-7136-B6C8-F079-0DB2608802BD}"=""

**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta waciwoci pliku multimedialnego"

"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"

"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"

"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona waciwoci OLE Docfile"

"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"

"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"

"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wywietlania"

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania"

"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usugi DS"

"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodnoci"

"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsugi danych wycinkowych powoki"

"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"

"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"

"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"

"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"

"{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w"

"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web"

"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"

"{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"

"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"

"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"

"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"

"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"

"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"

"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"

"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoĄczenia sieciowe"

"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoĄczenia sieciowe"

"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"

"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Shell extensions for Windows Script Host"

"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"

"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"

"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"

"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"

"{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Set Program Access and Defaults"

"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"

"{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"

"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"

"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."

"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"

"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz©dzia administracyjne"

"{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}"="Strona waciwoci Poprzednie wersje"

"{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}"="Poprzednie wersje"

"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"

"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"

"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"

"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"

"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"

"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"

"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet"

"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"

"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powoki zwi©kszonej"

"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powoki zwi©kszonej 2"

"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"

"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"

"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"

"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"

"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"

"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz©dzie opcji drzewa rejestru"

"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"

"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"

"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupenianie Microsoft"

"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr©bnianie obraz˘w Trident"

"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania MRU"

"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeniania MRU"

"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost©pny"

"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr©czny ledzenia"

"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeniania historii Microsoft"

"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft"

"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft"

"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powoki"

"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"

"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powoki"

"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"

"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"

"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"

"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"

"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"

"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"

"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"

"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"

"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"

"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"

"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"

"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"

"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"

"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"

"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"

"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"

"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"

"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"

"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami©ci podr©cznej ActiveX"

"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"

"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"

"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"

"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"

"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"

"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"

"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"

"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"

"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"

"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"

"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powoki"

"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"

"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"

"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"

"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"

"{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}"="Autoplay for SlideShow"

"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w"

"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)"

"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr©bnianie miniatur HTML"

"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"

"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"

"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"

"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powoki kreatora publikacji"

"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport"

"{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"

"{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"

"{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"

"{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanau"

"{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanau"

"{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsugi kanau"

"{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"

"{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"

"{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}"="Extensions Manager Folder"

"{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"

"{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"

"{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"

"{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"

"{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"

"{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"

"{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"

"{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"

"{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"

"{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"

"{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"

"{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"

"{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"

"{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"

"{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"

"{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"

"{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"

"{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"

"{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"

"{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"

"{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"

"{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"

"{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"

"{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"

"{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."

"{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

"{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"

"{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"

"{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}"="DriveLetterAccess"

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"

"{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}"="Fusion Cache"

"{FED7043D-346A-414D-ACD7-550D052499A7}"="dBpowerAMP Music Converter 1"

"{2C49B5D0-ACE7-4D17-9DF0-A254A6C5A0C5}"="dBpowerAMP Music Converter"

"{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"="Foldery w sieci Web"

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}"="Portable Media Devices"

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}"="Portable Media Devices Menu"

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}"="Shell Search Band"

"{1BA46F2A-B7AB-4A9E-A138-2423A8C54A71}"=""

**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{1BA46F2A-B7AB-4A9E-A138-2423A8C54A71}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{1BA46F2A-B7AB-4A9E-A138-2423A8C54A71}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{1BA46F2A-B7AB-4A9E-A138-2423A8C54A71}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{1BA46F2A-B7AB-4A9E-A138-2423A8C54A71}\InprocServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\rCsmxs.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\

adctres.dll Fri 2005-12-30 10:32:52 ..S.R 235 464 229,95 K

aza20e~1.dll Fri 2005-12-30 12:48:04 ..S.R 236 433 230,89 K

browseui.dll Thu 2005-11-24 1:39:20 A.... 1 022 464 998,50 K

cdfview.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A.... 151 552 148,00 K

danim.dll Sat 2005-11-05 4:18:02 A.... 1 055 744 1,00 M

dxtrans.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A.... 205 312 200,50 K

esent.dll Thu 2005-10-20 23:30:54 A.... 1 092 608 1,04 M

extmgr.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A.... 55 808 54,50 K

fontsub.dll Mon 2005-10-17 22:21:40 A.... 80 896 79,00 K

fp6803~1.dll Thu 2006-01-12 9:38:46 ..S.R 235 356 229,84 K

fp6o03~1.dll Wed 2005-12-28 21:10:58 ..S.R 234 447 228,95 K

g2220c~1.dll Fri 2005-12-30 16:37:56 ..S.R 234 127 228,64 K

g4jole~1.dll Fri 2005-12-30 16:13:26 ..S.R 235 219 229,70 K

gccoll~1.dll Tue 2005-11-15 12:12:08 A.... 126 680 123,71 K

gcunco~1.dll Tue 2005-11-15 12:12:06 A.... 95 448 93,21 K

gdi32.dll Thu 2005-12-29 3:56:06 A.... 280 064 273,50 K

gp68l3~1.dll Wed 2006-01-11 8:22:06 ..S.R 235 356 229,84 K

gpjml3~1.dll Wed 2006-01-11 22:34:26 ..S.R 235 356 229,84 K

gprol3~1.dll Mon 2005-12-26 10:56:22 ..S.R 235 840 230,31 K

gwfspi~1.dll Fri 2005-11-04 16:27:18 A.... 23 304 22,76 K

hashlib.dll Tue 2005-11-15 12:12:08 A.... 117 976 115,21 K

iepeers.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A.... 251 392 245,50 K

inseng.dll Fri 2005-10-21 4:42:08 A.... 96 768 94,50 K

istact~1.dll Thu 2005-12-29 12:14:20 A.... 69 632 68,00 K

j84oli~1.dll Sun 2006-01-01 12:44:40 ..S.R 236 629 231,08 K

jt0207~1.dll Fri 2005-12-30 12:56:58 ..S.R 234 112 228,63 K

jt4807~1.dll Wed 2006-01-11 22:10:00 ..S.R 235 356 229,84 K

kgdgae.dll Fri 2005-12-30 12:40:56 ..S.R 235 968 230,44 K

lv2o09~1.dll Mon 2005-12-26 11:38:14 ..S.R 234 776 229,27 K

m8lsli~1.dll Tue 2006-01-10 13:27:36 ..S.R 235 356 229,84 K

msctl32.dll Mon 2005-12-26 10:36:18 A.... 61 952 60,50 K

mshtml.dll Thu 2005-11-24 1:39:22 A.... 3 013 632 2,87 M

mshtmled.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A.... 448 512 438,00 K

msrating.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A.... 146 432 143,00 K

mstime.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A.... 530 944 518,50 K

mzrmsg.dll Fri 2005-12-30 12:48:46 ..S.R 236 687 231,14 K

nptlogon.dll Tue 2005-12-27 10:15:22 ..S.R 234 447 228,95 K

p28qlc~1.dll Tue 2006-01-10 8:28:12 ..S.R 233 947 228,46 K

pngfilt.dll Fri 2005-10-21 4:42:10 A.... 39 424 38,50 K

q0psla~1.dll Mon 2005-12-26 10:59:22 ..S.R 234 447 228,95 K

q2680c~1.dll Mon 2005-12-26 11:36:10 ..S.R 235 309 229,79 K

r8p80i~1.dll Mon 2005-12-26 11:42:14 ..S.R 234 447 228,95 K

rcsmxs.dll Thu 2006-01-12 10:07:34 ..... 235 356 229,84 K

shdocvw.dll Thu 2005-12-01 4:34:28 A.... 1 492 480 1,42 M

shlwapi.dll Fri 2005-10-21 4:42:12 A.... 473 600 462,50 K

ssldr32.dll Mon 2005-12-26 10:36:24 A.... 10 240 10,00 K

t2embed.dll Mon 2005-10-17 22:21:40 A.... 118 272 115,50 K

t48ule~1.dll Tue 2005-12-27 11:24:50 ..S.R 236 431 230,89 K

urlmon.dll Sat 2005-11-05 4:18:08 A.... 605 184 591,00 K

wininet.dll Fri 2005-10-21 4:42:12 A.... 660 992 645,50 K

wppsrcwp.dll Fri 2005-12-30 12:45:04 ..S.R 236 433 230,89 K

zlbw.dll Mon 2005-12-26 10:36:44 A.... 46 592 45,50 K

52 items found: 52 files (23 H/S), 0 directories.

Total of file sizes: 18 021 203 bytes 17,18 M

Locate .tmp files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\

guard.tmp Thu 2006-01-12 10:09:34 ..S.R 235 356 229,84 K

1 item found: 1 file (1 H/S), 0 directories.

Total of file sizes: 235 356 bytes 229,84 K

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

Numer seryjny woluminu: E899-A322

Katalog: C:\WINDOWS\System32

2006-01-12 10:09 235˙356 guard.tmp

2006-01-12 09:43

2006-01-12 09:38 235˙356 fp6803jue.dll

2006-01-11 22:34 235˙356 gpjml3111.dll

2006-01-11 22:09 235˙356 jt4807hue.dll

2006-01-11 08:22 235˙356 gp68l3ju1.dll

2006-01-10 13:27 235˙356 m8lsli3718.dll

2006-01-10 08:28 233˙947 p28qlcl51fq.dll

2006-01-01 12:44 236˙629 j84olih3184.dll

2005-12-30 16:37 234˙127 g2220cfoef2c0.dll

2005-12-30 16:13 235˙219 g4jole131h.dll

2005-12-30 12:56 234˙112 jt0207doe.dll

2005-12-30 12:48 236˙687 mzrmsg.dll

2005-12-30 12:48 236˙433 aza20e5oeh.dll

2005-12-30 12:45 236˙433 wppsrcwp.dll

2005-12-30 12:40 235˙968 kgdgae.dll

2005-12-30 10:32 235˙464 adctres.dll

2005-12-28 21:10 234˙447 fp6o03j3e.dll

2005-12-27 11:24 236˙431 t48ulel91hq.dll

2005-12-27 10:15 234˙447 nptlogon.dll

2005-12-26 11:42 234˙447 r8p80i7ue8.dll

2005-12-26 11:38 234˙776 lv2o09f3e.dll

2005-12-26 11:36 235˙309 q2680cjuefo80.dll

2005-12-26 10:59 234˙447 q0psla771d.dll

2005-12-26 10:56 235˙840 gprol3931.dll

2005-03-04 15:28

24 plik(˘w) 5˙647˙299 bajt˘w

2 katalog(˘w) 1˙364˙688˙896 bajt˘w wolnych


(Gutek) #7

Wydrukuj instrukcję a net na zero! !!

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik Zapisz jako Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R-S-H guard.tmp

ATTRIB -R-S-H adctres.dll

ATTRIB -R-S-H aza20e5oeh.dll

ATTRIB -R-S-H fp6803jue.dll

ATTRIB -R-S-H fp6o03j3e.dll

ATTRIB -R-S-H g2220cfoef2c0.dll

ATTRIB -R-S-H g4jole131h.dll

ATTRIB -R-S-H gp68l3ju1.dll

ATTRIB -R-S-H gpjml3111.dll

ATTRIB -R-S-H gprol3931.dll

ATTRIB -R-S-H j84olih3184.dll

ATTRIB -R-S-H jt0207doe.dll

ATTRIB -R-S-H jt4807hue.dll

ATTRIB -R-S-H kgdgae.dll

ATTRIB -R-S-H lv2o09f3e.dll

ATTRIB -R-S-H m8lsli3718.dll

ATTRIB -R-S-H msctl32.dll

ATTRIB -R-S-H mzrmsg.dll

ATTRIB -R-S-H nptlogon.dll

ATTRIB -R-S-H p28qlcl51fq.dll

ATTRIB -R-S-H q0psla771d.dll

ATTRIB -R-S-H q2680cjuefo80.dll

ATTRIB -R-S-H r8p80i7ue8.dll

ATTRIB -R-S-H rcsmxs.dll

ATTRIB -R-S-H ssldr32.dll

ATTRIB -R-S-H t48ulel91hq.dll

ATTRIB -R-S-H wppsrcwp.dll

ATTRIB -R-S-H zlbw.dll

DEL guard.tmp

DEL adctres.dll

DEL aza20e5oeh.dll

DEL fp6803jue.dll

DEL fp6o03j3e.dll

DEL g2220cfoef2c0.dll

DEL g4jole131h.dll

DEL gp68l3ju1.dll

DEL gpjml3111.dll

DEL gprol3931.dll

DEL j84olih3184.dll

DEL jt0207doe.dll

DEL jt4807hue.dll

DEL kgdgae.dll

DEL lv2o09f3e.dll

DEL m8lsli3718.dll

DEL msctl32.dll

DEL mzrmsg.dll

DEL nptlogon.dll

DEL p28qlcl51fq.dll

DEL q0psla771d.dll

DEL q2680cjuefo80.dll

DEL r8p80i7ue8.dll

DEL rcsmxs.dll

DEL ssldr32.dll

DEL t48ulel91hq.dll

DEL wppsrcwp.dll

DEL zlbw.dll

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz mi nowego loga L2MFix robionego z opcji 1.