Wyskakują niechciane strony, komp muli

Przeskanuj ten plik -> C:\WINDOWS\system32\ oleacc32.dll na stronie -> http://www.virustotal.com/en/indexf.html i pokaż wyniki.

Start -> uruchom -> services.msc -> zatrzymaj i wyłącz usługe DirectX Service

Otwórz hijackthis -> open misc tools section -> delete a NT service -> wpisz DirectQyfs i ok

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners

Plik usuń ręcznie z dysku w trybie awaryjnym, a wpisy w hjt.

Start => uruchom => cmd => w konsoli wpisz:

schtasks /delete /TN “AD85ED6E93BA9E82” /F

Po wykonaniu wklej nowe logi.

Spyware Doctor jest programem wątpliwej reputacji dlatego proponuję go usunąć. Sposób usunięcia jest podany tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 332#791332

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:15:04, on 2007-01-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\DownloadStudioScheduleMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe

C:\Program Files\Point Clark Networks\cc-monitor.exe

C:\Program Files\GFI\LANguard Network Security Scanner 3\sscansvc.exe

C:\Program Files\NEC-Mitsubishi\Brightness Controller\BrightnessController.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Jacek\Pulpit\HijackThis.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\OUTLOOK.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ViewerHelper Class - {78104A01-8E71-4F30-9A36-3793799615B4} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O2 - BHO: IeMonitorBho Class - {8170D7DC-BDD6-461e-88EB-F047257898C9} - C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\DLMonitr.dll

O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O3 - Toolbar: &DownloadStudio - {CB789373-04D5-4ef4-9C16-871463FD0830} - C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\WebDLBar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1045

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe”

O4 - HKLM…\Run: [zBrowser Launcher] “C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDTray] “C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe” /s

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor] “C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe” /Consumer

O4 - HKLM…\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM…\Run: [DownloadStudio] “C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\DownloadStudioScheduleMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sideWinderTrayV4] C:\PROGRA~1\MICROS~3\GAMECO~1\common\swtrayv4.exe

O4 - HKLM…\Run: [ulead AutoDetector v2] “C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - HKCU…\Run: [RoboForm] “C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe”

O4 - HKCU…\Run: [cc-monitor] “C:\Program Files\Point Clark Networks\cc-monitor.exe”

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Brightness Controller.lnk = C:\Program Files\NEC-Mitsubishi\Brightness Controller\BrightnessController.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: LNSS Status Monitor.lnk = C:\Program Files\GFI\LANguard Network Security Scanner 7.0\statusmonitor.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Download Image Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\ds_img.htm

O8 - Extra context menu item: Download Page Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\ds_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download Selection Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\ds_sel.htm

O8 - Extra context menu item: Download Target Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\ds_file.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - C:\Program Files\Avant Browser\OpenInNewBrowser.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony… - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Pasek Narzędzi RoboForm - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O8 - Extra context menu item: Personalizuj Menu - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Show Page Links Using DownloadStudio… - C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\ds_link.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O8 - Extra context menu item: Wyloguj - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComLogoff.html

O8 - Extra context menu item: Wypełnij Pola - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O8 - Extra context menu item: Zapisz Pola - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wypełnij pola - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wypełnij Pola - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra button: Zapisz - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Zapisz Pola - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: (no name) - {4D0C4820-53F7-4d79-A2E1-5252683CF69C} - C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\DownloadStudio.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &DownloadStudio - {4D0C4820-53F7-4d79-A2E1-5252683CF69C} - C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\DownloadStudio.exe

O9 - Extra button: (no name) - {685ec120-f786-4498-a8f0-794d47916161} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMARes.dll,-40971 - {685ec120-f786-4498-a8f0-794d47916161} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Pasek Narzędzi RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: DownloadStudio - {7FCA7BD7-8F4D-4a81-BE72-A470F4E517D5} - C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\WebDLBar.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMARes.dll,-205 - {aede78a6-42b6-4c3c-96eb-5ae6dbec4859} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMARes.dll,-40970 - {aede78a6-42b6-4c3c-96eb-5ae6dbec4859} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{116A475E-7A7D-426A-8AB1-CCA30C4AE77B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{6D073864-8456-4457-9B2A-2013515A5200}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{116A475E-7A7D-426A-8AB1-CCA30C4AE77B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{116A475E-7A7D-426A-8AB1-CCA30C4AE77B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: rmh - {23C585BB-48FF-4865-8934-185F0A7EB84C} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O18 - Filter: application/msword - {DFF82902-0B96-3B98-6F62-D655E146A23A} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O18 - Filter hijack: application/octet-stream - {F969FE8E-1937-45AD-AF42-8A4D11CBDC2A} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O18 - Filter: application/vnd-backup-octet-stream - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\WINDOWS\system32\mscoree.dll

O18 - Filter: application/vnd-viewer - {CD4527E8-4FC7-48DB-9806-10537B501237} - (no file)

O18 - Filter: application/vnd.ms-excel - {DFF82902-0B96-3B98-6F62-D655E146A23A} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O18 - Filter: application/vnd.ms-powerpoint - {DFF82902-0B96-3B98-6F62-D655E146A23A} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O18 - Filter: application/x-microsoft-rpmsg-message - {DFF82902-0B96-3B98-6F62-D655E146A23A} - C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: GFI LANguard N.S.S. 7.0 Attendant Service - Unknown owner - C:\Program Files\GFI\LANguard Network Security Scanner 7.0\lnssatt.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: GFI LANguard N.S.S. Scheduled Scans Service (lnss_sscans) - GFI Software Ltd. - C:\Program Files\GFI\LANguard Network Security Scanner 3\sscansvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

Czysto.

Możesz pokazać jeszcze log z Silenta.

Zamiast Spyware Doctora polecam program AVG Anti-Spyware.

“Silent Runners.vbs”, revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“CTFMON.EXE” = “C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [MS]

“BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}” = ““C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe”” [“Nero AG”]

“RoboForm” = ““C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe”” [“Siber Systems”]

“cc-monitor” = ““C:\Program Files\Point Clark Networks\cc-monitor.exe”” [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“DAEMON Tools-1033” = ““C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1045” [“DAEMON’S HOME”]

“SoundMan” = “SOUNDMAN.EXE” [“Realtek Semiconductor Corp.”]

“ATIPTA” = ““C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe”” [“ATI Technologies, Inc.”]

“zBrowser Launcher” = ““C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe”” [“Logitech Inc.”]

“NeroFilterCheck” = “C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [“Ahead Software Gmbh”]

“CloneCDTray” = ““C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe” /s” [“SlySoft, Inc.”]

“QuickTime Task” = ““C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime” [“Apple Computer, Inc.”]

“WinampAgent” = ““C:\Program Files\Winamp\winampa.exe”” [null data]

“ccApp” = ““C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”” [“Symantec Corporation”]

“Symantec NetDriver Monitor” = ““C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe” /Consumer” [“Symantec Corporation”]

“Logitech Utility” = “Logi_MwX.Exe” [“Logitech Inc.”]

“DownloadStudio” = ““C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\DownloadStudioScheduleMonitor.exe”” [“Conceiva Pty. Ltd.”]

“SideWinderTrayV4” = “C:\PROGRA~1\MICROS~3\GAMECO~1\common\swtrayv4.exe” [MS]

“Ulead AutoDetector v2” = ““C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe”” [“Ulead Systems, Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}(Default) = “Outlook Express”

\StubPath = “C:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “Yahoo! Toolbar Helper”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll” [“Yahoo! Inc.”]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “AcroIEHlprObj Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll” [“Adobe Systems Incorporated”]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll” [“Safer Networking Limited”]

{724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll” [“Siber Systems”]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “SSVHelper Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

{78104A01-8E71-4F30-9A36-3793799615B4}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “ViewerHelper Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll” [MS]

{8170D7DC-BDD6-461e-88EB-F047257898C9}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “IeMonitorBho Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\DLMonitr.dll” [“Conceiva Pty Ltd”]

{9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “CNisExtBho Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll” [“Symantec Corporation”]

{BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “CNavExtBho Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll” [“Symantec Corporation”]

{E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “FlashFXP Helper for Internet Explorer”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll” [“IniCom Networks, Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

“{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Outlook Custom Icon Handler”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie ikon plików programu Outlook”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL” [MS]

“{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}” = “Microsoft Office HTML Icon Handler”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll” [MS]

“{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}” = “NeroDigitalIconHandler”

-> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalIconHandler Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”]

“{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}” = “NeroDigitalPropSheetHandler”

-> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalPropSheetHandler Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”]

“{83903CAB-2FC1-40f6-8B82-DF123A5FB9E3}” = “ABBYYPDFContextMenuExtension”

-> {HKLM…CLSID} = “AbbyyPDF.PDFShellExtension.1”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\ABBYY PDF Transformer 1.0\PDFShellExtension.dll” [“ABBYY (BIT Software)”]

“{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}” = “Uniwersalne urządzenia Plug and Play”

-> {HKLM…CLSID} = “Uniwersalne urządzenia Plug and Play”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll” [MS]

“{AC0B5D2E-B691-4E12-A4F9-CA88492579A2}” = “Zinio Shell Extension”

-> {HKLM…CLSID} = “Zinio Magazine”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Zinio\ZShext.dll” [“Zinio Systems, Inc.”]

“{A9AACA72-1C51-4F84-804D-90EDBA0D58F4}” = “Zinio Magazine Column Provider”

-> {HKLM…CLSID} = “MyMagazinesColumn Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Zinio\ZShext.dll” [“Zinio Systems, Inc.”]

“{8e9d6600-f84a-11ce-8daa-00aa004a5691}” = “Shell extensions for NetWare”

-> {HKLM…CLSID} = “NetWare Objects”

\InProcServer32(Default) = “nwprovau.dll” [MS]

“{e3f2bac0-099f-11cf-8daa-00aa004a5691}” = “Shell extensions for NetWare”

-> {HKLM…CLSID} = “NetWare UNC Folder Menu”

\InProcServer32(Default) = “nwprovau.dll” [MS]

“{52c68510-09a0-11cf-8daa-00aa004a5691}” = “Shell extensions for NetWare”

-> {HKLM…CLSID} = “NetWare Hood Verbs”

\InProcServer32(Default) = “nwprovau.dll” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”]

<> WRNotifier\DLLName = “WRLogonNTF.dll” [file not found]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> application/msword\CLSID = “{DFF82902-0B96-3B98-6F62-D655E146A23A}”

-> {HKLM…CLSID} = “DRMFilter_Word Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll” [MS]

<> application/octet-stream\CLSID = “{F969FE8E-1937-45AD-AF42-8A4D11CBDC2A}”

-> {HKLM…CLSID} = “DRMFilter_Octet Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll” [MS]

<> application/vnd-backup-octet-stream\CLSID = “{1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D}”

-> {HKLM…CLSID} = “Cor MIME Filter, CorFltr, CorFltr 1”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\mscoree.dll” [MS]

<> application/vnd.ms-excel\CLSID = “{DFF82902-0B96-3B98-6F62-D655E146A23A}”

-> {HKLM…CLSID} = “DRMFilter_Word Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll” [MS]

<> application/vnd.ms-powerpoint\CLSID = “{DFF82902-0B96-3B98-6F62-D655E146A23A}”

-> {HKLM…CLSID} = “DRMFilter_Word Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll” [MS]

<> application/x-microsoft-rpmsg-message\CLSID = “{DFF82902-0B96-3B98-6F62-D655E146A23A}”

-> {HKLM…CLSID} = “DRMFilter_Word Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll” [MS]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}(Default) = “NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler”

-> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalColumnHandler Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”]

{A9AACA72-1C51-4F84-804D-90EDBA0D58F4}(Default) = “Zinio Magazine Column Provider”

-> {HKLM…CLSID} = “MyMagazinesColumn Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Zinio\ZShext.dll” [“Zinio Systems, Inc.”]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = “PDF Column Info”

-> {HKLM…CLSID} = “PDF Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll” [“Adobe Systems, Inc.”]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

ABBYYPDFContextMenuExtension(Default) = “{83903CAB-2FC1-40f6-8B82-DF123A5FB9E3}”

-> {HKLM…CLSID} = “AbbyyPDF.PDFShellExtension.1”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\ABBYY PDF Transformer 1.0\PDFShellExtension.dll” [“ABBYY (BIT Software)”]

EncodeDivXExt(Default) = “{E9F5B111-CACC-4FD4-81FD-4EB4FD6765A3}”

-> {HKLM…CLSID} = “EncodeDivXContextMenu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\DivX\Dr.DivX\EncodeDivXExt.dll” [empty string]

Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu(Default) = “{5345A4D5-41EB-4A2F-9616-CE1D4F6C35B2}”

-> {HKLM…CLSID} = “IEContextMenu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll” [“Symantec Corporation”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

FineReader8(Default) = “{F7091C74-EBB1-49D7-94C7-FE4886CCC18D}”

-> {HKLM…CLSID} = “FineReader8ExplorerContextMenuHandler”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition\FECMenu.dll” [“ABBYY Software”]

NetWareUNCMenu(Default) = “{e3f2bac0-099f-11cf-8daa-00aa004a5691}”

-> {HKLM…CLSID} = “NetWare UNC Folder Menu”

\InProcServer32(Default) = “nwprovau.dll” [MS]

Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu(Default) = “{5345A4D5-41EB-4A2F-9616-CE1D4F6C35B2}”

-> {HKLM…CLSID} = “IEContextMenu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll” [“Symantec Corporation”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

“shutdownwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

“undockwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

“Wallpaper” = “C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp”

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp”

Startup items in “Jacek” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\Jacek\Menu Start\Programy\Autostart

“Adobe Gamma” -> shortcut to: “C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe” [“Adobe Systems, Inc.”]

“Brightness Controller” -> shortcut to: “C:\Program Files\NEC-Mitsubishi\Brightness Controller\BrightnessController.exe” [“NEC-Mitsubishi Display Electronics America Inc.”]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

“Adobe Reader Speed Launch” -> shortcut to: “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe” [“Adobe Systems Incorporated”]

“LNSS Status Monitor” -> shortcut to: “C:\Program Files\GFI\LANguard Network Security Scanner 7.0\statusmonitor.exe” [null data]

“Microsoft Office” -> shortcut to: “C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l” [MS]

Enabled Scheduled Tasks:


“Norton AntiVirus - Skanuj komputer - Jacek” -> launches: “C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\Navw32.exe /task:“C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\Norton AntiVirus\Tasks\mycomp.sca”” [“Symantec Corporation”]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000004\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\nwprovau.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 25

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\

“{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}”

-> {HKLM…CLSID} = “Norton AntiVirus”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll” [“Symantec Corporation”]

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

“{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}”

-> {HKLM…CLSID} = “Yahoo! Toolbar”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll” [“Yahoo! Inc.”]

“{724D43A0-0D85-11D4-9908-00400523E39A}”

-> {HKLM…CLSID} = “&RoboForm”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll” [“Siber Systems”]

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

“{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}” = “Norton Internet Security”

-> {HKLM…CLSID} = “Norton Internet Security”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll” [“Symantec Corporation”]

“{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}” = “Norton AntiVirus”

-> {HKLM…CLSID} = “Norton AntiVirus”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll” [“Symantec Corporation”]

“{724D43A0-0D85-11D4-9908-00400523E39A}” = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “&RoboForm”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll” [“Siber Systems”]

“{CB789373-04D5-4EF4-9C16-871463FD0830}” = “WebDownload Bar”

-> {HKLM…CLSID} = “&DownloadStudio”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\WebDLBar.dll” [“Conceiva Pty Ltd”]

“{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}” = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “Yahoo! Toolbar”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll” [“Yahoo! Inc.”]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

“MenuText” = “Sun Java Console”

“CLSIDExtension” = “{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBC}”

-> {HKCU…CLSID} = “Java Plug-in 1.5.0_10”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

-> {HKLM…CLSID} = “Java Plug-in 1.5.0_10”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

{320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46}\

“ButtonText” = “Wypełnij pola”

“MenuText” = “Wypełnij Pola”

“Script” = “file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html” [file not found]

{320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49}\

“ButtonText” = “Zapisz”

“MenuText” = “Zapisz Pola”

“Script” = “file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html” [file not found]

{4D0C4820-53F7-4D79-A2E1-5252683CF69C}\

“MenuText” = “&DownloadStudio”

“Exec” = “C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\DownloadStudio.exe” [“Conceiva Pty. Ltd.”]

{685EC120-F786-4498-A8F0-794D47916161}\

“MenuText” = “@C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMARes.dll,-40971”

“CLSIDExtension” = “{C733FB84-6DB3-4363-8AA7-678F9B5E828E}”

-> {HKLM…CLSID} = “MenuHelper Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll” [MS]

{724D43AA-0D85-11D4-9908-00400523E39A}\

“ButtonText” = “RoboForm”

“MenuText” = “Pasek Narzędzi RoboForm”

“Script” = “file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html” [file not found]

{7FCA7BD7-8F4D-4A81-BE72-A470F4E517D5}\

“ButtonText” = “DownloadStudio”

“CLSIDExtension” = “{05926058-0C40-4092-8521-78D9D281B457}”

-> {HKLM…CLSID} = “DownloadStudio Toolbar”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Conceiva\DownloadStudio\WebDLBar.dll” [“Conceiva Pty Ltd”]

{AEDE78A6-42B6-4C3C-96EB-5AE6DBEC4859}\

“ButtonText” = “@C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMARes.dll,-205”

“MenuText” = “@C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMARes.dll,-40970”

“CLSIDExtension” = “{78104A01-8E71-4F30-9A36-3793799615B4}”

-> {HKLM…CLSID} = “ViewerHelper Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\RMAFilt.dll” [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, “C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe” [“ATI Technologies Inc.”]

Canon Camera Access Library 8, CCALib8, “C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe” [“Canon Inc.”]

GEARSecurity, GEARSecurity, “C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe” [“GEAR Software”]

GFI LANguard N.S.S. 7.0 Attendant Service, GFI LANguard N.S.S. 7.0 Attendant Service, ““C:\Program Files\GFI\LANguard Network Security Scanner 7.0\lnssatt.exe” -service” [“GFI Software Ltd.”]

GFI LANguard N.S.S. Scheduled Scans Service, lnss_sscans, “C:\Program Files\GFI\LANguard Network Security Scanner 3\sscansvc.exe” [“GFI Software Ltd.”]

Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate, Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate, ““C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe”” [“Symantec Corporation”]

ISSvc, ISSVC, ““C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe”” [“Symantec Corporation”]

Norton AntiVirus Auto-Protect Service, navapsvc, ““C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe”” [“Symantec Corporation”]

Norton Ghost, Norton Ghost, “C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe” [“Symantec Corporation”]

Symantec Core LC, Symantec Core LC, “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe” [“Symantec Corporation”]

Symantec Event Manager, ccEvtMgr, ““C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe”” [“Symantec Corporation”]

Symantec Network Drivers Service, SNDSrvc, ““C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe”” [“Symantec Corporation”]

Symantec Network Proxy, ccProxy, ““C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe”” [“Symantec Corporation”]

Symantec Settings Manager, ccSetMgr, ““C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe”” [“Symantec Corporation”]

Symantec SPBBCSvc, SPBBCSvc, ““C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe”” [“Symantec Corporation”]

Ulead Burning Helper, UleadBurningHelper, “C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe” [“Ulead Systems, Inc.”]

Usługa klienta dla systemu NetWare, NWCWorkstation, “C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs” {“C:\WINDOWS\System32\nwwks.dll” [MS]}


<>: Suspicious data at a malware launch point.

  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points, use the -supp parameter or answer “No” at the

first message box and “Yes” at the second message box.

---------- (total run time: 72 seconds, including 11 seconds for message boxes)

Również czysto.

Możesz zajrzeć: Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE - POPRAW

Poczytaj regulamin co do kolorów